قیمت فروش 750 میلیون تومان

فروش زمین با کاربری کشاورزی

مساحت 600 متر مربع

دارای 3 نبش - طول بر اصلی 600 متر

قیمت هر متر مربع 1 میلیون و 250 هزار تومان

موقعیت: شهر تهران - منطقه 11 - آگاهی - کدپستی 11966

شماره آگهی : 6261147

آگهی توسط مالک 4 روز پیش به دودوتا اضافه شده

نحوه تماس با آگهی دهنده:

مشخصات آگهی دهنده: آقای محمدعلی پورطبرستانی

موبایل: 0772-157 (0910)

موبایل: 09909272696

آدرس:

استان: تهران

شهرستان: تهران

شهر: تهران

منطقه: 11

محله: آگاهی

کدپستی: 11966

آدرس پستی: فیروزبهرام شهاب - شهر - کوچه قطعه 585و 586

تجهیزات:

تاسیسات: آب شهری

اطلاعات فروش:

نوع معامله: فروش

قیمت نهایی فروش: 750 میلیون تومان

مشخصات زمین:

مساحت زمین: 600 متر مربع

تعداد بر: 3 نبش

طول بر اصلی: 600 متر

مشخصات مکانی:

دسترسی: کوچه

مشخصات سند:

نوع سند: بنچاق

تعداد دانگ: 6

کاربری کنونی: کشاورزی

املاک مشابه

750 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 750 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 21 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
504 میلیون تومان
مساحت زمین: 420 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 2 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 14 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 88 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5/6 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 29 روز و 21 ساعت پيش
630 میلیون تومان
مساحت زمین: 148 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 4 ماه و 11 روز پيش
990 میلیون تومان
مساحت زمین: 1250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 792 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 46 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 3 روز پيش
1/05 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 807 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 37 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه پيش
970 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 970 هزار تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش