قیمت فروش 2 میلیارد و 470 میلیون تومان

فروش زمین با کاربری مسکونی

مساحت 380 متر مربع

دارای 1 نبش - طول بر اصلی 7 متر

قیمت هر متر مربع 6 میلیون و 500 هزار تومان

موقعیت: شهر تنکابن

شماره آگهی : 6265485

آگهی توسط مشاور املاک 60 روز پیش به روزرسانی شده

نحوه تماس با آگهی دهنده:

مشخصات آگهی دهنده: آقای سعید مرادی

موبایل: 6233-379 (0912)

تلفن: 3686-5428 (011)

آدرس:

استان: مازندران

شهرستان: تنکابن

شهر: تنکابن

آدرس پستی: بلوار شیرودی

اطلاعات فروش:

نوع معامله: فروش

قیمت نهایی فروش: 2 میلیارد و 470 میلیون تومان

مشخصات زمین:

مساحت زمین: 380 متر مربع

تعداد بر: 1 نبش

طول بر اصلی: 7 متر

مشخصات سند:

نوع سند: رسمی

تعداد دانگ: 6

کاربری کنونی: مسکونی

توضیحات:

نحوه بازدید از ملک: یک قطعه زمین 380 متری دارای بر 7متری دارای دستور نقشه 6 طبقه روی پیلوت جهت مشارکت میباشد شرایط مشارکت %67 به %33 می باشد. قابل ذکر است ک شرایط مشارکت قابل تغییر میباشد.

آدرس :تنکابن بلوار شیرودی
شماره تماس :
09123796233 مرادی

توضیحات تکمیلی راجع به ملک: زمین جهت مشارکت
یک قطعه زمین 380 متری دارای بر 7متری دارای دستور نقشه 6 طبقه روی پیلوت جهت مشارکت میباشد شرایط مشارکت %67 به %33 می باشد. قابل ذکر است ک شرایط مشارکت قابل تغییر میباشد.

آدرس :تنکابن بلوار شیرودی
شماره تماس :
09123796233 مرادی

املاک مشابه

2/65 میلیارد تومان
مساحت زمین: 265 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15/5 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه پيش
1/98 میلیارد تومان
مساحت زمین: 203 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 9/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه پيش
1/75 میلیارد تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه پيش
1/55 میلیارد تومان
مساحت زمین: 145 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 15 روز پيش
2/915 میلیارد تومان
مساحت زمین: 265 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 11 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک 19 روز و 22 ساعت پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 425 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مشاور املاک 19 روز و 22 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 490 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 19 روز و 22 ساعت پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 670 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه پيش