قیمت فروش 2 میلیارد تومان

فروش زمین با کاربری تجاری

مساحت 400 متر مربع

دارای 2 نبش - طول بر اصلی 15 متر

قیمت هر متر مربع 5 میلیون تومان

موقعیت: شهر تنکابن

شماره آگهی : 6166635

آگهی توسط مشاور املاک 329 روز پیش به دودوتا اضافه شده

نحوه تماس با آگهی دهنده:

مشخصات آگهی دهنده: آقای علی رحیمی

موبایل: 0502-792 (0935)

موبایل: 2494-945 (0912)

تجهیزات:

تاسیسات: آب شهری ، برق ، گاز

اطلاعات فروش:

نوع معامله: فروش

قیمت نهایی فروش: 2 میلیارد تومان

مشخصات زمین:

مساحت زمین: 400 متر مربع

تعداد بر: 2 نبش

طول بر اصلی: 15 متر

مشخصات مکانی:

دسترسی: خیابان اصلی ، تنکابن جنب شهرک کریم آباد بر اصلی بلوار

عرض گذر اصلی: 35 متر

مشخصات سند:

نوع سند: رسمی

تعداد دانگ: 6

کاربری کنونی: تجاری

کاربری پیشنهادی: مسکونی ، تجاری ، ملک 400متردونبش دارای موقعیت مسکونی تجاری

توضیحات:

نحوه بازدید از ملک: لطفا با هماهنگی

توضیحات تکمیلی راجع به ملک: 400 متر دونبش جنب شهرک کریم آباد فابلیت ساخت تجاری مسکونی ویژه سرمایه گذاری جهت برندهای تجاری
درمورد قیمت امکان مذاکره میباشد
جهت بازدید تماس بگیرید

املاک مشابه

1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 360 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 12 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 710 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11/2 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 25 روز پيش
1/44 میلیارد تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 5 ساعت پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 2 سال و 2 ماه پيش
2/15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 430 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 5 ماه و 16 روز پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 322 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4/9 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 2 ماه و 22 روز پيش
2/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3155 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 824 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 12 ماه و 1 روز پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مشاور املاک 7 ماه و 10 روز پيش
2/28 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3800 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 5 ماه و 9 روز پيش
1/697 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6790 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 249 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 11 روز پيش