قیمت فروش 4 میلیارد تومان

فروش زمین با کاربری تجاری

مساحت 725 متر مربع

دارای 2 نبش - طول بر اصلی 21 متر

قیمت هر متر مربع 5 میلیون و 517 هزار تومان

موقعیت: شهر تنکابن

شماره آگهی : 597299

آگهی توسط مشاور املاک 12 روز پیش به روزرسانی شده

نحوه تماس با آگهی دهنده:

مشخصات آگهی دهنده: تختی (راد)

موبایل: 1277-638 (0935)

تلفن: 0969-5421 (011)

آدرس:

استان: مازندران

شهرستان: تنکابن

شهر: تنکابن

آدرس پستی: میدان شیرودی - خیابان نوری

تجهیزات:

تاسیسات: آب شهری ، آب چاه ، برق ، گاز

اطلاعات فروش:

نوع معامله: فروش

قیمت نهایی فروش: 4 میلیارد تومان

مشخصات زمین:

مساحت زمین: 725 متر مربع

تعداد بر: 2 نبش

طول بر اصلی: 21 متر

مشخصات مکانی:

دسترسی: خیابان اصلی ، کاربری مسکونی . بر دوم بلوار شیرودی

عرض گذر اصلی: 12 متر

مشخصات سند:

نوع سند: رسمی

تعداد دانگ: 6

کاربری کنونی: تجاری

کاربری پیشنهادی: مسکونی ، اداری ، تجاری ، صنعتی ، تفریحی - ورزشی ، آموزشی ، توریستی ، خدماتی رفاهی ، انبار

توضیحات:

نحوه بازدید از ملک: حضوری

توضیحات تکمیلی راجع به ملک: تنها زمین شخصی و 6 دانگ عرصه و اعیان خیابان. به ارزش متری 10 و به قیمت متری 6.

املاک مشابه

3/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5454 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 696 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 17 روز پيش
3/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 557 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 14 ساعت پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 14 روز پيش
4/34 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 17 روز و 6 ساعت پيش
3/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 690 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 16 روز پيش
3/999 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 399 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 14 روز پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 14 ساعت پيش
4/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 12000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 14 ساعت پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 890 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 3/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 1 سال و 6 ماه پيش
3/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 7/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 7 ماه و 8 روز پيش