قیمت فروش 2 میلیارد تومان

فروش زمین با کاربری مسکونی

مساحت 400 متر مربع

دارای 1 نبش - طول بر اصلی 12 متر

قیمت هر متر مربع 5 میلیون تومان

موقعیت: شهر آمل

شماره آگهی : 6297109

آگهی توسط مالک 148 روز پیش به دودوتا اضافه شده

نحوه تماس با آگهی دهنده:

مشخصات آگهی دهنده: آقای عرشیا فلاح

موبایل: 1901-002 (0937)

موبایل: 1901-320 (0911)

آدرس:

استان: مازندران

شهرستان: آمل

شهر: آمل

آدرس پستی: خیابان نور - روستا چنگاز

اطلاعات فروش:

نوع معامله: فروش

قیمت نهایی فروش: 2 میلیارد تومان

مشخصات زمین:

مساحت زمین: 400 متر مربع

تعداد بر: 1 نبش

طول بر اصلی: 12 متر

مشخصات مکانی:

دسترسی: خیابان اصلی ، کوچه ، فاصه تاجاده اصلی50مت

عرض گذر اصلی: 8 متر

مشخصات سند:

نوع سند: رسمی

تعداد دانگ: 6

کاربری کنونی: مسکونی

کاربری پیشنهادی: مسکونی

توضیحات:

نحوه بازدید از ملک: با هماهنگی قبلی با مالک

توضیحات تکمیلی راجع به ملک: فاصله تاجاده اصلی50متر مکانی ساکت وآرام همسایه های خوب

املاک مشابه

1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 17 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
1/91 میلیارد تومان
مساحت زمین: 191 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 6 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
1/936 میلیارد تومان
مساحت زمین: 484 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 317 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 6/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 122 متر
آگهی توسط مشاور املاک 17 روز و 15 ساعت پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک 19 روز پيش
2/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 9/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 8 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 267 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 6 روز پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش