قیمت فروش 1 میلیارد و 440 میلیون تومان

فروش زمین با کاربری کشاورزی

مساحت 1200 متر مربع

دارای 2 نبش - طول بر اصلی 50 متر

قیمت هر متر مربع 1 میلیون و 200 هزار تومان

موقعیت: شهر کرج - آسارا

شماره آگهی : 6153906

آگهی توسط مالک 122 روز پیش به دودوتا اضافه شده

نحوه تماس با آگهی دهنده:

مشخصات آگهی دهنده: آقای حسین شاه محمدی

موبایل: 6260-515 (0935)

تلفن: 9130-7750 (021)

آدرس:

استان: البرز

شهرستان: کرج

بخش: آسارا

آدرس پستی: جاده جالوس نرسیده به گچسر و دیزین - روستا - شهرک

تجهیزات:

تاسیسات: آب شهری ، برق

اطلاعات فروش:

نوع معامله: فروش

قیمت نهایی فروش: 1 میلیارد و 440 میلیون تومان

مشخصات زمین:

مساحت زمین: 1200 متر مربع

تعداد بر: 2 نبش

طول بر اصلی: 50 متر

مشخصات مکانی:

دسترسی: داخل روستا

مشخصات سند:

نوع سند: رسمی

تعداد دانگ: 6

کاربری کنونی: کشاورزی

کاربری پیشنهادی: مسکونی ، تفریحی - ورزشی ، توریستی

املاک مشابه

1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 22 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 9 ماه و 19 روز پيش
1/32 میلیارد تومان
مساحت زمین: 189 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/9 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 14 روز پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 690 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 31 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 24 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 766 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 5 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 16 روز پيش
1/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 181 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 4 روز پيش
1/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 430 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 23 متر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 12 روز پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1800 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 22 روز پيش
1/14 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1900 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 13 روز پيش