ورود به دودوتا
ایمیل یا موبایل به انگلیسی
رمز عبور ترکیب حروف و عدد به انگلیسی
عضویت در دودوتا
شماره موبایل الزامیست. مثال: 09122456789
آدرس ایمیل معتبر خود را وارد کنید. مثال: aliـfds@example.com
یک رمز عبور برای ورود به سیستم دودوتا انتخاب کنید. ترکیب حروف و اعداد انگلیسی. حداقل 6 حرف