رهن و اجاره خانه کرج

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرشهر - فاز یک - بلوار ارم - خیابان 114 - پلاک 206/5 - ساختمان مهر
ودیعه 45 میلیون تومان - اجاره بها 500 هزار تومان
زیر بنا: 123 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1383
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - حصارک بالا - خیابان میرزکی - کوچه هوشیار - ساختمان البرز1
ودیعه 17 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 65 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - گلشهر - اخترغربی
ودیعه 40 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 105 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 22 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج
ودیعه 30 میلیون تومان - اجاره بها 700 هزار تومان
زیر بنا: 130 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1360
نوع معامله:

رهن و اجاره ویلا

نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 2 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا - خیابان بزرگمهر شرقی
ودیعه 20 میلیون تومان - اجاره بها 800 هزار تومان
زیر بنا: 105 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1379
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - فلکه اول گوهردشت - فاز 1
ودیعه 140 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 230 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 20 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - خیابان استاندارد
ودیعه 40 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 98 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 20 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا انوشیروان شرقی
ودیعه 40 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 61 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 22 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا ثنایی شرقی
ودیعه 20 میلیون تومان - اجاره بها 650 هزار تومان
زیر بنا: 92 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1383
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 22 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا خیام شرقی
ودیعه 70 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 120 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1386
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 22 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده