رهن و اجاره خانه کرج

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان البرز - شهر کرج
ودیعه 20 میلیون تومان - اجاره بها 600 هزار تومان
زیر بنا: 95 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
11 ساعت و 39 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج
ودیعه 30 میلیون تومان - اجاره بها 500 هزار تومان
زیر بنا: 107 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
18 ساعت و 39 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج
ودیعه 35 میلیون تومان - اجاره بها 500 هزار تومان
زیر بنا: 127 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
18 ساعت و 54 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - فاز 4 مهرشهر - خیابان 404 شرقی
ودیعه 15 میلیون تومان - اجاره بها 800 هزار تومان
زیر بنا: 115 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1384
نوع معامله:

رهن و اجاره خانه

نوع بنا:

خانه مسکونی

فرنگی / حمام :1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
21 ساعت و 6 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - کسری شمالی - دوم شرقی
ودیعه 25 میلیون تومان - اجاره بها 600 هزار تومان
زیر بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - بلوار مدرس - اردلان 5
ودیعه 20 میلیون تومان - اجاره بها 850 هزار تومان
زیر بنا: 95 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1387
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - حیدرآباد - خیابان عدل - انتهای - کوچه معمار - ساختمان کورش
ودیعه 20 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 65 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - طالقانی جنوبی - خیابان وحدت - خیابان افشار
ودیعه 35 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - باغستان
ودیعه 35 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 85 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا - خیام شرقی
ودیعه 25 میلیون تومان - اجاره بها 600 هزار تومان
زیر بنا: 80 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1386
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده