جستجوی خود را دقیق تر کنید
ودیعه
اجاره

زیربنا

نوع بنا
}

رهن و اجاره خانه کرج

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

ودیعه 15 میلیون تومان - اجاره بها 210 هزار تومان
زیر بنا: 77 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1387

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
7 ساعت و 11 دقيقه پيش ثبت شده
ودیعه 30 میلیون تومان - اجاره بها 750 هزار تومان
زیر بنا: 95 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1385

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
8 ساعت و 47 دقيقه پيش ثبت شده
ودیعه 20 میلیون تومان - اجاره بها 950 هزار تومان
زیر بنا: 87 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1384

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
8 ساعت و 57 دقيقه پيش ثبت شده
ودیعه 25 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 65 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
22 ساعت و 52 دقيقه پيش ثبت شده
ودیعه 70 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 148 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
23 ساعت و 35 دقيقه پيش ثبت شده
ودیعه 50 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 95 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
23 ساعت و 39 دقيقه پيش ثبت شده
ودیعه 30 میلیون تومان - اجاره بها 600 هزار تومان
زیر بنا: 125 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1388

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز پيش ثبت شده
ودیعه 20 میلیون تومان - اجاره بها 1/8 میلیون تومان
زیر بنا: 128 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1388

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 1 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 15 میلیون تومان - اجاره بها 500 هزار تومان
زیر بنا: 80 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1380

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز پيش ثبت شده
ودیعه 10 میلیون تومان - اجاره بها 400 هزار تومان
زیر بنا: 77 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1390

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 2 ساعت پيش ثبت شده