رهن و اجاره خانه کرج

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان البرز - شهر کرج - میدان سپاه به سمت - سه راه - خیابان شریفی - کوچه گلسار - پلاک 22 - واحد 4
ودیعه 35 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
1 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا خیام غربی
ودیعه 185 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 270 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 4 / 4 / 3
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا خیام غربی
ودیعه 165 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 265 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 2 / 2 / 3
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا رودکی غربی
ودیعه 110 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 200 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 2
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا رودکی غربی
ودیعه 120 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 180 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 2
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا درختی
ودیعه 20 میلیون تومان - اجاره بها 3 میلیون تومان
زیر بنا: 185 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا خیام غربی
ودیعه 100 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 165 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا انوشیروان غربی
ودیعه 110 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 165 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 2
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرشهر - خیابان دانش
ودیعه 110 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 155 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا خیام غربی
ودیعه 100 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 147 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1386
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
4 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده