جستجوی خود را دقیق تر کنید
ودیعه
اجاره

زیربنا

نوع بنا
}

رهن و اجاره خانه کرج

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

ودیعه 12 میلیون تومان - اجاره بها 400 هزار تومان
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1385

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک
1 روز و 6 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 67 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 135 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 8 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 20 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 76 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک
3 روز و 10 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 20 میلیون تومان - اجاره بها 1/8 میلیون تومان
زیر بنا: 115 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
4 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 25 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 80 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1383

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک
4 روز و 21 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 50 میلیون تومان - اجاره بها 2/1 میلیون تومان
زیر بنا: 165 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1390

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
5 روز و 3 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 10 میلیون تومان - اجاره بها 800 هزار تومان
زیر بنا: 105 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1375

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک
5 روز و 19 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 10 میلیون تومان - اجاره بها 500 هزار تومان
زیر بنا: 95 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1388

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
7 روز و 4 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 25 میلیون تومان - اجاره بها 900 هزار تومان
زیر بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1383

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک
7 روز و 19 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 40 میلیون تومان - اجاره بها 150 هزار تومان
زیر بنا: 117 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1386

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
8 روز و 23 ساعت پيش ثبت شده