جستجوی خود را دقیق تر کنید
ودیعه
اجاره

زیربنا

نوع بنا
}

رهن و اجاره خانه کرج

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

ودیعه 27 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
12 روز و 1 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 55 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 110 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
12 روز و 17 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 20 میلیون تومان - اجاره بها 400 هزار تومان
زیر بنا: 110 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1390

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
12 روز و 20 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 16 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 62 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1384

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک
14 روز و 16 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 20 میلیون تومان - اجاره بها 400 هزار تومان
زیر بنا: 96 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1390

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
15 روز و 21 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 50 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 95 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1385

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
17 روز و 3 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 90 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 130 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
17 روز و 4 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 25 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 67 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1384

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
17 روز و 20 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 32 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 77 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک
18 روز و 16 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 40 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 84 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1388

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
18 روز و 16 ساعت پيش ثبت شده