رهن و اجاره خانه کرج

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا بزرگمهر غربی
ودیعه 40 میلیون تومان - اجاره بها 300 هزار تومان
زیر بنا: 115 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1383
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
17 ساعت و 7 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - باغستان غربی - لاله 4 غربی
ودیعه 25 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 83 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1383
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
17 ساعت و 32 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا - خیابان درختی
ودیعه 30 میلیون تومان - اجاره بها 300 هزار تومان
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1384
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
17 ساعت و 47 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - 45متری گلشهر - اخترغربی
ودیعه 45 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 105 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - خیابان استاندارد - 16 متری بهارستان
ودیعه 30 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - شهرک بنفشه شقایق شرقی - بلوک 1
ودیعه 25 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 87 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - فردیس - فلکه 2
ودیعه 20 میلیون تومان - اجاره بها 155 هزار تومان
زیر بنا: 67 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1384
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرشهر کرج - میدان سرباز (پلیس) - مجتمع مهرگان - بلوک آ
ودیعه 26 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 12270 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 6 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - شهرک جهان نما - مجتمع نوین بوم - بلوک 3
ودیعه 7 میلیون تومان - اجاره بها 250 هزار تومان
زیر بنا: 50 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 9 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - گلشهر - خیابان اختر غربی
ودیعه 30 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده