رهن و اجاره خانه تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - پاسداران - ساقدوش - خیابان پیری
ودیعه 70 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1380
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
13 ساعت و 26 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - بزرگراه امام علی - بزرگراه شهید محلاتی - خیابان مخبر شمالی (عارف شمالی)
ودیعه 12 میلیون تومان - اجاره بها 1 میلیون تومان
زیر بنا: 100 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
1 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - نیروهوایی - خیابان 21متری دهقان - کوچه محمودی
ودیعه 43 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 56 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
آگهی توسط مالک
2 روز و 15 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خواجه عبدالله انصاری - کوی چهاردهم - کوچه زرنگار - پلاک 5
ودیعه 30 میلیون تومان - اجاره بها 1 میلیون تومان
زیر بنا: 100 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1375
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
3 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - نواب - کمیل - نبش اخلاقی (فاصله تا نواب 50 متر و تا متروی نواب 1500 متر)
ودیعه 27 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 58 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
3 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان رسالت - خیابان نیرو دریایی - کوچه شهید صادقی - پلاک 33
ودیعه 50 میلیون تومان - اجاره بها 1 میلیون تومان
زیر بنا: 82 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - بزرگراه محلاتی - خیابان مخبر جنوبی - کوچه آرامش
ودیعه 27 میلیون تومان - اجاره بها 200 هزار تومان
زیر بنا: 66 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1382
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
4 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - چهارراه نظام آباد - خیابان حسینی 9122071696
ودیعه 25 میلیون تومان - اجاره بها 400 هزار تومان
زیر بنا: 47 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
آگهی توسط مالک
5 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مهراباد جنوبی تولیددارو
ودیعه 10 میلیون تومان - اجاره بها 300 هزار تومان
زیر بنا: 45 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1386
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
5 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان شهید مدنی - خیابان فرهادی -
ودیعه 25 میلیون تومان - اجاره بها 200 هزار تومان
زیر بنا: 46 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
6 روز و 3 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده