جستجوی خود را دقیق تر کنید
ودیعه
اجاره

زیربنا

نوع بنا
}

رهن و اجاره خانه تهران - آپارتمان

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

ودیعه 25 میلیون تومان - اجاره بها 100 هزار تومان
زیر بنا: 50 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک
5 ساعت و 7 دقيقه پيش ثبت شده
ودیعه 40 میلیون تومان - اجاره بها 1/5 میلیون تومان
زیر بنا: 92 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1388

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
7 ساعت و 28 دقيقه پيش ثبت شده
ودیعه 85 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1380

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 1 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 20 میلیون تومان - اجاره بها 1/5 میلیون تومان
زیر بنا: 115 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1374

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 3 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 20 میلیون تومان - اجاره بها 400 هزار تومان
زیر بنا: 37 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1380

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 30 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 45 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1384

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 7 میلیون تومان - اجاره بها 550 هزار تومان
زیر بنا: 40 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1382

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 20 میلیون تومان - اجاره بها 1 میلیون تومان
زیر بنا: 120 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1374

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 10 میلیون تومان - اجاره بها 600 هزار تومان
زیر بنا: 40 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1370

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 65 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 67 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده