رهن و اجاره خانه تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - استاد مطهری - خیابان فجر - کوچه نظری
ودیعه 120 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 120 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1355
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
7 ساعت و 57 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - تهرانسر - خیابان بدخشان
ودیعه 40 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1384
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
22 ساعت و 47 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان اصلی 16
ودیعه 37 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1383
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
22 ساعت و 50 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - تهرانسر - خیابان لاله
ودیعه 30 میلیون تومان - اجاره بها 300 هزار تومان
زیر بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1380
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
22 ساعت و 53 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - تهرانسر بشت شهرداری
ودیعه 20 میلیون تومان - اجاره بها 900 هزار تومان
زیر بنا: 110 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
22 ساعت و 57 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: تهرانپارس - کد پستی: 16517
ودیعه 40 میلیون تومان - اجاره بها 650 هزار تومان
زیر بنا: 65 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

فرنگی / حمام :1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - ایت الله کاشانی - بهنام - بهنام 12 - انتهای - کوچه - مجتمع مسکونی اب و فاضلاب
ودیعه 40 میلیون تومان - اجاره بها 1/2 میلیون تومان
زیر بنا: 81 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 15 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: جنت آبادجنوبی - کد پستی: 14738
ودیعه 4 میلیون تومان - اجاره بها 1 میلیون تومان
زیر بنا: 65 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1378
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - تهران نو ایستگاه پل مسیل باختر
ودیعه 30 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 35 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 20 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مجتمع آ اس پ
ودیعه 50 میلیون تومان - اجاره بها 5 میلیون تومان
زیر بنا: 214 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

فرنگی / حمام :3 / 3
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 2 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده