رهن و اجاره خانه تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - شهرری - دولت آباد - خیابان عزیزنژاد
ودیعه 16 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 40 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
23 ساعت و 29 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - همت غرب - کن
ودیعه 2 میلیون تومان - اجاره بها 300 هزار تومان
زیر بنا: 40 متر مربع
تعداد اتاق : -
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی : 1
آگهی توسط مالک
1 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: شهرک المهدی
ودیعه 65 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 6 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - شهران جنوبی - خیابان طوقانی - فائز 1 -
ودیعه 94 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 107 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان پیروزی - بلوار ابوذر پل چهارم - خیابان ربذه
ودیعه 20 میلیون تومان - اجاره بها 450 هزار تومان
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
2 روز و 5 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: دریان نو - کد پستی: 14559
ودیعه 107 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 120 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1386
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
آگهی توسط مالک
2 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان دماوند - خیابان شهید کیایی - کوچه سعادتی - پلاک 28 - واحد 5
ودیعه 45 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 67 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
آگهی توسط مالک
2 روز و 18 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - نامجو - سلمان فارسی - اعرابی - ششم جنوبی - پلاک 2 - طبقه 2 - واحد 4
ودیعه 30 میلیون تومان - اجاره بها 300 هزار تومان
زیر بنا: 61 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
2 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - تهرانپارس - کوچه 216 - بین گیو و کادوس - پلاک 100 - طبقه اول - واحد 22
ودیعه 55 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 55 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

فرنگی / حمام :1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 22 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - تهران پیروزی - بلوار ابوذر پل سوم
ودیعه 100 میلیون تومان - اجاره بها 500 هزار تومان
زیر بنا: 125 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 3 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده