جستجوی خود را دقیق تر کنید
ودیعه
اجاره

زیربنا

نوع بنا
}

رهن و اجاره خانه تهران - آپارتمان

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

ودیعه 15 میلیون تومان - اجاره بها 500 هزار تومان
زیر بنا: 40 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1390

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک
9 ساعت و 29 دقيقه پيش ثبت شده
ودیعه 45 میلیون تومان - اجاره بها 1 میلیون تومان
زیر بنا: 73 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
13 ساعت و 58 دقيقه پيش ثبت شده
ودیعه 14 میلیون تومان - اجاره بها 950 هزار تومان
زیر بنا: 62 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1382

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
18 ساعت و 49 دقيقه پيش ثبت شده
ودیعه 55 میلیون تومان - اجاره بها 300 هزار تومان
زیر بنا: 86 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 2 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 20 میلیون تومان - اجاره بها 1/7 میلیون تومان
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 25 میلیون تومان - اجاره بها 700 هزار تومان
زیر بنا: 50 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 100 میلیون تومان - اجاره بها 2 میلیون تومان
زیر بنا: 150 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
2 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 30 میلیون تومان - اجاره بها 1 میلیون تومان
زیر بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1391

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 14 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 25 میلیون تومان - اجاره بها 450 هزار تومان
زیر بنا: 67 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1386

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 15 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 20 میلیون تومان - اجاره بها 300 هزار تومان
زیر بنا: 41 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1391

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 17 ساعت پيش ثبت شده