رهن و اجاره خانه تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - جنت آبادشمالی کوروش شرقی قائم 2
ودیعه 15 میلیون تومان - اجاره بها 800 هزار تومان
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1382
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
23 ساعت و 19 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان آذربایجان - کوچه ملکی - پلاک 3 -
ودیعه 12 میلیون تومان - اجاره بها 600 هزار تومان
زیر بنا: 45 متر مربع
تعداد اتاق : -
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
1 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - یوسف آباد - کوچه 10 بین - خیابان بیستون و چهل ستون - پلاک 36
ودیعه 100 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 123 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1375
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - رسالت - کرمان - کوچه شهید عقیقی
ودیعه 30 میلیون تومان - اجاره بها 750 هزار تومان
زیر بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1380
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - انتهای جیحون - خیابان شهید برادران عرب
ودیعه 10 میلیون تومان - اجاره بها 700 هزار تومان
زیر بنا: 135 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
2 روز و 4 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان ولیعصر - امیریه - برزگر روحی
ودیعه 20 میلیون تومان - اجاره بها 1/2 میلیون تومان
زیر بنا: 91 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
2 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: تهرانپارس - کد پستی: 16858
ودیعه 15 میلیون تومان - اجاره بها 1/5 میلیون تومان
زیر بنا: 87 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1384
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: ژاله - کد پستی: 11599
ودیعه 60 میلیون تومان - اجاره بها 1/5 میلیون تومان
زیر بنا: 120 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - تهرانسر - بلوار لاله - خیابان شهید صالحی - کوچه نهم
ودیعه 300 هزار تومان - اجاره بها 35 میلیون تومان
زیر بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1387
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 3 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - شهرری - خیابان رجایی جنب پل خبرنگارمجتمع بهار 2 نیلوفر 6 - واحد 15
ودیعه 15 میلیون تومان - اجاره بها 300 هزار تومان
زیر بنا: 67 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1387
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
3 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده