رهن و اجاره خانه تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - باغ فیض - خیابان 22بهمن - خیابان 19 غربی - پلاک 57 - طبقه 3 - واحد 9
ودیعه 40 میلیون تومان - اجاره بها 1/5 میلیون تومان
زیر بنا: 105 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1387
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
22 ساعت و 18 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - سی متری جی - خیابان فلاح - کوچه اقبالی - نبش - کوچه صالحی - پلاک 1
ودیعه 30 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 45 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - تهران نو - فلکه لوزی - خیابان خشی - کوچه 11/34
ودیعه 25 میلیون تومان - اجاره بها 200 هزار تومان
زیر بنا: 40 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1370
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 23 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - پیروزی - خیابان دهقان - کوچه تبریزی - پلاک 37
ودیعه 40 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 56 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - فرجام غربی عبادی نبش ساجدی - پلاک 106 - واحد 12
ودیعه 30 میلیون تومان - اجاره بها 500 هزار تومان
زیر بنا: 68 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1384
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 5 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - نارمک - میدان 12
ودیعه 40 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 43 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
2 روز و 22 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان آزادی - خیابان جیحون - بعد از دامپزشکی
ودیعه 25 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 35 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
3 روز و 3 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - کارگر - چهارراه لشکر - کوچه میهنی
ودیعه 35 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 50 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1378
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 20 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان حر - کوچه قدیریان
ودیعه 35 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 45 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1383
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 20 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - پاستور غربی
ودیعه 35 میلیون تومان - اجاره بها 350 هزار تومان
زیر بنا: 65 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1383
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 20 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده