جستجوی خود را دقیق تر کنید
ودیعه
اجاره

زیربنا

نوع بنا
}

رهن و اجاره خانه تهران - آپارتمان

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

ودیعه 28 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 43 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1390

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 8 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 23 میلیون تومان - اجاره بها 900 هزار تومان
زیر بنا: 150 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1388

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک
1 روز و 10 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 30 میلیون تومان - اجاره بها 1/6 میلیون تومان
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1382

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک
1 روز و 11 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 100 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 130 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1368

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 20 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 30 میلیون تومان - اجاره بها 1 میلیون تومان
زیر بنا: 73 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1389

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 20 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 10 میلیون تومان - اجاره بها 1 میلیون تومان
زیر بنا: 65 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1382

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 23 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 70 میلیون تومان - اجاره بها 1/5 میلیون تومان
زیر بنا: 115 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 20 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 30 میلیون تومان - اجاره بها 850 هزار تومان
زیر بنا: 85 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 16 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 25 میلیون تومان - اجاره بها 600 هزار تومان
زیر بنا: 72 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک
2 روز و 18 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 28 میلیون تومان - اجاره بها 250 هزار تومان
زیر بنا: 45 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1385

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز پيش ثبت شده