جستجوی خود را دقیق تر کنید
ودیعه
اجاره

زیربنا

نوع بنا
}

رهن و اجاره خانه تهران - آپارتمان

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

ودیعه 42 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
22 ساعت و 33 دقيقه پيش ثبت شده
ودیعه 50 میلیون تومان - اجاره بها 400 هزار تومان
زیر بنا: 69 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1376

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 1 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 35 میلیون تومان - اجاره بها 400 هزار تومان
زیر بنا: 62 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1386

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 5 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 40 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 50 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 30 میلیون تومان - اجاره بها 500 هزار تومان
زیر بنا: 125 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1370

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 17 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 80 میلیون تومان - اجاره بها 1/7 میلیون تومان
زیر بنا: 105 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1384

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 20 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 70 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 105 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 22 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 50 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 53 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 22 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 60 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 62 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1383

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 21 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 35 میلیون تومان - اجاره بها 300 هزار تومان
زیر بنا: 108 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک
1 روز و 21 ساعت پيش ثبت شده