جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
ودیعه
اجاره
نوع بنا
زیربنا
تعداد اتاق
مناطق
آخرین املاک موجود در بازار کشور را از طریق کانال تلگرام دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال سراسری دودوتا

رهن و اجاره آپارتمان در تهران

ودیعه 40 میلیون تومان - اجاره بها 1 میلیون تومان
زیر بنا: 67 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1395
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
3 عدد
آگهی توسط مالک 13 ساعت و 33 دقيقه پيش
ودیعه 20 میلیون تومان - اجاره بها 800 هزار تومان
زیر بنا: 55 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1385
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک 21 ساعت و 7 دقيقه پيش
ودیعه 16 میلیون تومان - اجاره بها 600 هزار تومان
زیر بنا: 58 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1389
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک 1 روز و 18 ساعت پيش
ودیعه 20 میلیون تومان - اجاره بها 1 میلیون تومان
زیر بنا: 54 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1384
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک 2 روز و 10 ساعت پيش
ودیعه 125 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1395
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک 2 روز و 13 ساعت پيش
ودیعه 150 میلیون تومان - اجاره بها 4/5 میلیون تومان
زیر بنا: 120 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک 2 روز و 16 ساعت پيش
ودیعه 20 میلیون تومان - اجاره بها 2/7 میلیون تومان
زیر بنا: 100 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1384
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک 2 روز و 16 ساعت پيش
ودیعه 250 میلیون تومان - اجاره بها 6 میلیون تومان
زیر بنا: 270 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1384
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک 2 روز و 16 ساعت پيش
ودیعه 10 میلیون تومان - اجاره بها 6 میلیون تومان
زیر بنا: 125 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1387
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک 2 روز و 16 ساعت پيش
ودیعه 100 میلیون تومان - اجاره بها 10 میلیون تومان
زیر بنا: 220 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
2 عدد
آگهی توسط مشاور املاک 2 روز و 16 ساعت پيش
ودیعه 60 میلیون تومان - اجاره بها 2/1 میلیون تومان
زیر بنا: 145 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1365
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک 5 روز و 16 ساعت پيش
ودیعه 85 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک 6 روز و 23 ساعت پيش
ودیعه 15 میلیون تومان - اجاره بها 1/8 میلیون تومان
زیر بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک 8 روز و 2 ساعت پيش
ودیعه 55 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 55 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک 8 روز و 18 ساعت پيش
ودیعه 40 میلیون تومان - اجاره بها 500 هزار تومان
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1390
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک 9 روز و 3 ساعت پيش
ودیعه 35 میلیون تومان - اجاره بها 1/6 میلیون تومان
زیر بنا: 95 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک 9 روز و 20 ساعت پيش
ودیعه 60 میلیون تومان - اجاره بها 150 هزار تومان
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1395
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک 10 روز پيش
ودیعه 70 میلیون تومان - اجاره بها 100 هزار تومان
زیر بنا: 78 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک 10 روز و 23 ساعت پيش
ودیعه 75 میلیون تومان - اجاره بها 1/8 میلیون تومان
زیر بنا: 125 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1385
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک 12 روز و 17 ساعت پيش
ودیعه 35 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 40 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک 13 روز و 18 ساعت پيش
ودیعه 20 میلیون تومان - اجاره بها 1/7 میلیون تومان
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک 14 روز و 11 ساعت پيش
ودیعه 45 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 83 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1395
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک 15 روز و 9 ساعت پيش
ودیعه 10 میلیون تومان - اجاره بها 650 هزار تومان
زیر بنا: 50 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک 15 روز و 23 ساعت پيش
ودیعه 10 میلیون تومان - اجاره بها 700 هزار تومان
زیر بنا: 45 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1380
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک 16 روز و 11 ساعت پيش
ودیعه 42 میلیون تومان - اجاره بها 650 هزار تومان
زیر بنا: 62 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1386
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک 17 روز و 18 ساعت پيش
املاک تهراناملاک کرجاملاک مشهداملاک اصفهاناملاک تبریزاملاک شیرازاجاره آپارتمان در تهراناجاره آپارتمان در کرجاجاره آپارتمان در مشهداجاره آپارتمان در اصفهاناجاره آپارتمان در تبریزاجاره آپارتمان در شیرازخرید ویلا در شمالفروش ویلا در شمالرهن و اجارهاجاره خانهاجاره آپارتماناجارهاجاره خانه در تهراناجاره خانه در آفتاباجاره خانه در بومهناجاره خانه در پردیساجاره خانه در کناجاره خانه در منطقه 1املاک منطقه 1اجاره خانه در منطقه 2املاک منطقه 2اجاره خانه در منطقه 3املاک منطقه 3اجاره خانه در منطقه 4املاک منطقه 4اجاره خانه در منطقه 5املاک منطقه 5اجاره خانه در منطقه 6املاک منطقه 6اجاره خانه در منطقه 7املاک منطقه 7اجاره خانه در منطقه 8املاک منطقه 8اجاره خانه در منطقه 9املاک منطقه 9اجاره خانه در منطقه 10املاک منطقه 10اجاره خانه در منطقه 11املاک منطقه 11اجاره خانه در منطقه 12املاک منطقه 12اجاره خانه در منطقه 13املاک منطقه 13اجاره خانه در منطقه 14املاک منطقه 14اجاره خانه در منطقه 15املاک منطقه 15اجاره خانه در منطقه 16املاک منطقه 16اجاره خانه در منطقه 17املاک منطقه 17اجاره خانه در منطقه 18املاک منطقه 18اجاره خانه در منطقه 19املاک منطقه 19اجاره خانه در منطقه 20املاک منطقه 20اجاره خانه در منطقه 21املاک منطقه 21اجاره خانه در منطقه 22املاک منطقه 22