جستجوی خود را دقیق تر کنید
ودیعه
اجاره

زیربنا

نوع بنا
}

رهن و اجاره خانه تهران - آپارتمان

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

ودیعه 44 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 49 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک
14 ساعت و 58 دقيقه پيش ثبت شده
ودیعه 55 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 73 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1388

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
2 عدد
آگهی توسط مالک
23 ساعت و 10 دقيقه پيش ثبت شده
ودیعه 40 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1384

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز پيش ثبت شده
ودیعه 60 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1391

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز پيش ثبت شده
ودیعه 60 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1391

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز پيش ثبت شده
ودیعه 35 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 65 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1384

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز پيش ثبت شده
ودیعه 20 میلیون تومان - اجاره بها 450 هزار تومان
زیر بنا: 50 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1384

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز پيش ثبت شده
ودیعه 20 میلیون تومان - اجاره بها 300 هزار تومان
زیر بنا: 65 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1384

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز پيش ثبت شده
ودیعه 30 میلیون تومان - اجاره بها 1/2 میلیون تومان
زیر بنا: 91 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز پيش ثبت شده
ودیعه 35 میلیون تومان - اجاره بها 900 هزار تومان
زیر بنا: 87 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز پيش ثبت شده