جستجوی خود را دقیق تر کنید
ودیعه
اجاره

زیربنا

نوع بنا
}

رهن و اجاره خانه تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

ودیعه 40 میلیون تومان - اجاره بها 500 هزار تومان
زیر بنا: 72 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1373

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
4 ساعت و 29 دقيقه پيش ثبت شده
ودیعه 15 میلیون تومان - اجاره بها 500 هزار تومان
زیر بنا: 80 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1370

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
11 ساعت و 32 دقيقه پيش ثبت شده
ودیعه 40 میلیون تومان - اجاره بها 300 هزار تومان
زیر بنا: 137 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1370

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
12 ساعت و 50 دقيقه پيش ثبت شده
ودیعه 50 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 137 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1370

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
13 ساعت و 12 دقيقه پيش ثبت شده
ودیعه 50 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1391

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
13 ساعت و 55 دقيقه پيش ثبت شده
ودیعه 57 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
2 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز پيش ثبت شده
ودیعه 50 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 52 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز پيش ثبت شده
ودیعه 160 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 135 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز پيش ثبت شده
ودیعه 135 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 115 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز پيش ثبت شده
ودیعه 25 میلیون تومان - اجاره بها 600 هزار تومان
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 11 ساعت پيش ثبت شده