رهن و اجاره خانه تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - شاهین جنوبی لاله 6
ودیعه 42 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 61 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1382
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
14 ساعت و 20 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان شهید مدنی جنب ایستگاه متروی مدنی - کوچه لسانی
ودیعه 20 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 38 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
14 ساعت و 57 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان پیروزی - خیابان بید هندی - کوچه سلطانزاده - پلاک 2
ودیعه 18 میلیون تومان - اجاره بها 600 هزار تومان
زیر بنا: 50 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 2 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - نواب - دامپزشکی سریادگار
ودیعه 1/5 میلیون تومان - اجاره بها 190 هزار تومان
زیر بنا: 40 متر مربع
تعداد اتاق : -
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مهراباد جنوبی - خیابان تختی - کوچه طالب لو
ودیعه 5 میلیون تومان - اجاره بها 600 هزار تومان
زیر بنا: 40 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1381
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان هفت حوض - خیابان سمنگان - میدان 73 - خیابان برادران سوری شرقی - پلاک 26
ودیعه 27 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1373
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - انتهای همت غرب - ضلع غربی پارکینگ دریاچه شهدای خلیج فارس - برج بیمه غربی
ودیعه 30 میلیون تومان - اجاره بها 850 هزار تومان
زیر بنا: 105 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - تهران یافت اباد - میدان الغدیر - خیابان مرتضی زندیه - کوچه وکیل - پلاک 4
ودیعه 25 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 57 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

رهن کامل آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - همت غرب کن
ودیعه 2 میلیون تومان - اجاره بها 200 هزار تومان
زیر بنا: 15 متر مربع
تعداد اتاق : -
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
2 روز و 11 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - شهرک راه اهن - بلوار کوهک طلوع 3
ودیعه 60 میلیون تومان - اجاره بها 1/2 میلیون تومان
زیر بنا: 150 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

رهن و اجاره آپارتمان

نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 2 / 1 / 2
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده