جستجوی خود را دقیق تر کنید
ودیعه
اجاره

زیربنا

نوع بنا
}

رهن و اجاره خانه تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

ودیعه 25 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 37 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک
15 ساعت و 46 دقيقه پيش ثبت شده
ودیعه 95 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 105 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
17 ساعت و 3 دقيقه پيش ثبت شده
ودیعه 65 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 73 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1380

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
20 ساعت و 16 دقيقه پيش ثبت شده
ودیعه 20 میلیون تومان - اجاره بها 2/2 میلیون تومان
زیر بنا: 100 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1387

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 100 میلیون تومان - اجاره بها 700 هزار تومان
زیر بنا: 106 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 90 میلیون تومان - اجاره بها 100 هزار تومان
زیر بنا: 98 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 10 میلیون تومان - اجاره بها 1 میلیون تومان
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1367

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 90 میلیون تومان - اجاره بها 100 هزار تومان
زیر بنا: 120 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1373

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 80 میلیون تومان - اجاره بها 100 هزار تومان
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1368

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 38 میلیون تومان - اجاره بها 100 هزار تومان
زیر بنا: 30 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده