جستجوی خود را دقیق تر کنید
ودیعه
اجاره

زیربنا

نوع بنا
}

رهن و اجاره خانه تهران - آپارتمان

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

ودیعه 40 میلیون تومان - اجاره بها 200 هزار تومان
زیر بنا: 40 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1391

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
8 ساعت و 12 دقيقه پيش ثبت شده
ودیعه 35 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 50 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1387

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک
17 ساعت و 29 دقيقه پيش ثبت شده
ودیعه 50 میلیون تومان - اجاره بها 1 میلیون تومان
زیر بنا: 117 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1379

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 23 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 35 میلیون تومان - اجاره بها 300 هزار تومان
زیر بنا: 50 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1390

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک
4 روز و 18 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 85 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 120 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1385

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
5 روز و 8 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 30 میلیون تومان - اجاره بها 1 میلیون تومان
زیر بنا: 135 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1370

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
5 روز و 18 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 87 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 83 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
6 روز و 15 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 40 میلیون تومان - اجاره بها 300 هزار تومان
زیر بنا: 50 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک
6 روز و 15 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 110 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 92 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
6 روز و 10 ساعت پيش ثبت شده
ودیعه 67 میلیون تومان (رهن کامل)
زیر بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1388

جزییات بیشتر ملک

نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
6 روز و 4 ساعت پيش ثبت شده