جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان زنجان

250 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 11 روز و 19 ساعت پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 175 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 914 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 4 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 50000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5 هزار تومان
کاربری: دامپروری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 231 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 404 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 18 روز پيش
8/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1700 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: انبار
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
280 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 280 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 4 روز پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 5985 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 15 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 110 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 19 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 270 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 23 روز پيش
1/185 میلیارد تومان
مساحت زمین: 118500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 24 روز پيش
34 میلیون تومان
مساحت زمین: 163 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 208 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 3 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین زنجانزمین ابهرزمین خرمدرهزمین طارم