جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان زنجان

36 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 26 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 750 هزار تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 3 ماه پيش
12 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 40 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 4 روز پيش
1/75 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 23 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 248 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 24 روز پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 750 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 7 روز پيش
5/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 600000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 8 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 6 ماه و 16 روز پيش
5/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 600000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 8 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 6 ماه و 16 روز پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 65 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 16 روز پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 20 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 312 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11/5 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 22 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 16000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 125 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 71 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 28 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین زنجانزمین ابهرزمین خدابندهزمین خرمدرهزمین طارم