جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان زنجان

7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 110000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 63 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 7 روز و 7 ساعت پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3527 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 850 هزار تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
طول بر اصلی: 45 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 13 ساعت پيش
57/6 میلیون تومان
مساحت زمین: 192 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 8 روز و 13 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 12 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2001 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 599 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 14 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 7654 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 42 متر
آگهی توسط مالک 28 روز و 3 ساعت پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 212 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 14 روز پيش
112 میلیون تومان
مساحت زمین: 8500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 13 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 8500 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 360000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 333 تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 5 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 10 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 10 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 60000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 10 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 6931 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 55 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 11 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین زنجانزمین ابهرزمین خرمدرهزمین طارم