جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان زنجان

280 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 280 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 19 ساعت پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 5985 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 15 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 110 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 2 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 270 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 28 روز و 4 ساعت پيش
1/185 میلیارد تومان
مساحت زمین: 118500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 29 روز پيش
34 میلیون تومان
مساحت زمین: 163 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 208 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 8 روز پيش
65 میلیون تومان
مساحت زمین: 199 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 326 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 24 روز پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 175 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 24 روز پيش
2/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 15000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 146 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 24 روز پيش
7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 110000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 63 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3527 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 850 هزار تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
طول بر اصلی: 45 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 1 روز پيش
57/6 میلیون تومان
مساحت زمین: 192 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 2 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 4 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین زنجانزمین ابهرزمین خرمدرهزمین طارم