جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان زنجان

85 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 212 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 12 روز و 12 ساعت پيش
112 میلیون تومان
مساحت زمین: 8500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 13 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 8500 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 2 ساعت پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 360000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 333 تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 10 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 60000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 8 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 6931 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 55 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 450 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 11/1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
36 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 26 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 750 هزار تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 5 ماه پيش
12 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 40 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 4 روز پيش
1/75 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 6 ماه و 23 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین زنجانزمین ابهرزمین خرمدرهزمین طارم