جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان يزد

13 میلیارد تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 650 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 10 ساعت پيش
230 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 766 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 8 روز پيش
230 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 10 روز پيش
460 میلیون تومان
مساحت زمین: 384 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 19 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 1016 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 196 هزار تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 22 روز پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 1800 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 444 هزار تومان
کاربری: اداری
آگهی توسط مالک 5 ماه و 1 روز پيش
19 میلیون تومان
مساحت زمین: 110 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 172 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 2 روز پيش
192 میلیون تومان
مساحت زمین: 160 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 4 روز پيش
35 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 140 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 7 ماه و 29 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 121 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 2 روز پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 176 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 482 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 8 ماه و 5 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین یزدزمین اردکانزمین تفت