جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان يزد

192 میلیون تومان
مساحت زمین: 160 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 28 روز و 5 ساعت پيش
35 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 140 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 23 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 121 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 26 روز پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 176 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 482 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 29 روز پيش
340 میلیون تومان
مساحت زمین: 226 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9/9 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 210 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 11 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 681 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11/9 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 19 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 301 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 664 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 4 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 1300 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 192 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 12 روز پيش
107 میلیون تومان
مساحت زمین: 165 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 648 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 15 روز پيش
338 میلیون تومان
مساحت زمین: 282 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 1 روز پيش
231 میلیون تومان
مساحت زمین: 330 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 6 ماه و 15 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین یزدزمین اردکانزمین تفتزمین مهریززمین میبد