جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان يزد

130 میلیون تومان
مساحت زمین: 650 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
370 میلیون تومان
مساحت زمین: 178 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 120000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 58 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 4 روز پيش
550 میلیون تومان
مساحت زمین: 270 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 14 روز پيش
690 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 16 روز پيش
2/28 میلیارد تومان
مساحت زمین: 570 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 20 روز پيش
135 میلیون تومان
مساحت زمین: 170 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 794 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20/2 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 13 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 1700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 147 هزار تومان
کاربری: دامپروری
آگهی توسط مالک 4 ماه و 26 روز پيش
1/811 میلیارد تومان
مساحت زمین: 792 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 52 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 29 روز پيش
125 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 625 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 6 روز پيش
199/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 499 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: انبار
طول بر اصلی: 22/5 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 12 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین یزدزمین ابرکوهزمین بهابادزمین تفتزمین مهریز