جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در قرچک

30 میلیارد تومان
مساحت زمین: 100000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 586/5 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 4 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 23 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 3 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8/5 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 2 روز پيش
1/45 میلیارد تومان
مساحت زمین: 48425 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 29 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 400 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 29 روز پيش
675 میلیون تومان
مساحت زمین: 45000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 15 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 180 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 29 روز پيش
50 میلیارد تومان
مساحت زمین: 100000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 168 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 2 روز پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 7 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 19 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 25 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 7 ماه و 19 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 50 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 28 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1021 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 3 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمال