جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین قرچک

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 160 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 40 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 16 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 50 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک
2 ماه و 20 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 1/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 48500 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 26 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 400 متر
آگهی توسط مالک
2 ماه و 25 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 60000 متر مربع
تعداد بر:4 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 240 متر
آگهی توسط مشاور املاک
5 ماه و 3 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 500 میلیون تومان
مساحت زمین: 40000 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 12 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 160 متر
آگهی توسط مالک
5 ماه و 9 روز پيش ثبت شده