جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در قرچک

140 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 62000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 96 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 300 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 20 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 140 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 19 روز پيش
40 میلیون تومان
مساحت زمین: 132 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 303 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 4 روز پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 6 ماه و 10 روز پيش
210 میلیون تومان
مساحت زمین: 276 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 760 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 6 ماه و 25 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 23 متر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 1 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 423 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 472 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 28/2 متر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 1 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمال