جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در قرچک

180 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 1 روز و 17 ساعت پيش
210 میلیون تومان
مساحت زمین: 276 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 760 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 17 روز و 6 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 23 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 22 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 423 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 472 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 28/2 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 22 روز پيش
30 میلیارد تومان
مساحت زمین: 100000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 268 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 6 روز پيش
59/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 37 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 45 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 18 روز پيش
30 میلیارد تومان
مساحت زمین: 100000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 586/5 متر
آگهی توسط مشاور املاک 10 ماه و 20 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 9 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 19 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمال