خرید زمین قرچک

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر قرچک - باقرآباد ابتدای - جاده سعدآباد جنب شرکت اشراق
قیمت کل 650 میلیون تومان
مساحت زمین: 48500 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 13 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 400 متر
آگهی توسط مالک
2 ماه و 18 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر قرچک - فیلستان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 55 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مشاور املاک
3 ماه و 7 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر قرچک - بین - شهرک انقلاب و قیام دشت نزدیک دانشگاه آزاد - واحد تهران شرق
مساحت زمین: 200 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 75 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک
5 ماه و 22 روز پيش در دودوتا ثبت شده