خرید زمین قرچک

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر قرچک - بین - شهرک انقلاب و قیام دشت نزدیک دانشگاه آزاد - واحد تهران شرق
مساحت زمین: 200 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 75 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک
16 روز و 6 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر قرچک - باقرآباد - شهرک پارس سرام
مساحت زمین: 154 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 974 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 9/5 متر
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 20 روز پيش در دودوتا ثبت شده