خرید زمین دماوند

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر دماوند - جیلارد روبروی مسجد جامع
مساحت زمین: 380 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 4 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - آبسرد - وادون
مساحت زمین: 500 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 70 هزار تومان
کاربری:

باغشهر

طول بر اصلی: 18/5 متر
آگهی توسط مشاور املاک
12 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - بنیاد مسکن جابان
قیمت کل 60 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک
21 روز و 5 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - گیلاوند بنیاد مسکن مرا
قیمت کل 65 میلیون تومان
مساحت زمین: 160 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 406 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک
21 روز و 6 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - جاده کیلان - مزرعه صالح آباد
مساحت زمین: 1600 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 22 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - مراء - گیلاوند
قیمت کل 24 میلیارد تومان
مساحت زمین: 598000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 40 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

آگهی توسط مالک
1 ماه و 27 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - مهر اباد دماوند زمینهای فجر انتظام
مساحت زمین: 313 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 223 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 1 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - کیلان - جنب شهرداری - اراضی تعاونی مسکن - قطعه 125
مساحت زمین: 200 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 10 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - گیلاوند - دهکده ویلایی کاجان
قیمت کل 270 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 675 هزار تومان
کاربری:

باغشهر

طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک
2 ماه و 17 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند
قیمت کل 130 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 32 هزار تومان
کاربری:

تفریحی - ورزشی

طول بر اصلی: 120 متر
آگهی توسط مالک
2 ماه و 18 روز پيش در دودوتا ثبت شده