جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در دماوند

350 میلیون تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 388 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 18 ساعت پيش
323 میلیون تومان
مساحت زمین: 380 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 850 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 18 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 18 ساعت پيش
620 میلیون تومان
مساحت زمین: 860 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 720 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 5 روز و 21 ساعت پيش
616 میلیون تومان
مساحت زمین: 860 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 716 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 17 ساعت پيش
33/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 111 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 23 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 620 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 483 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 23 ساعت پيش
645 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 23 ساعت پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5175 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 212 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 8 روز و 10 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 9 ساعت پيش
1/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3800 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 342 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مشاور املاک 10 روز و 22 ساعت پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک 10 روز و 22 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین دماوندزمین رودهن