جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريد زمين در دماوند

445 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 445 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 23 ساعت و 51 دقيقه پيش
550 میلیون تومان
مساحت زمین: 650 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 846 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 14 ساعت پيش
45 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 225 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 روز و 14 ساعت پيش
105 میلیون تومان
مساحت زمین: 270 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 388 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 8 روز و 16 ساعت پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 333 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 6 روز و 21 ساعت پيش
130 میلیون تومان
مساحت زمین: 320 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 406 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 روز و 20 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مشاور املاک 21 روز و 1 ساعت پيش
2/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1050 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 28 روز و 8 ساعت پيش
1/426 میلیارد تومان
مساحت زمین: 620 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 21 روز و 15 ساعت پيش
125 میلیون تومان
مساحت زمین: 320 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 390 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 1 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1895 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 633 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 12 ساعت پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 375 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک 11 روز و 21 ساعت پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 20 ساعت پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 151 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 496 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 8 روز و 19 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1700 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 705 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 27 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 15 روز پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 177 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 13 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 2 ماه و 1 روز پيش
780 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 390 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
820 میلیون تومان
مساحت زمین: 903 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 908 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 1050 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 66 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 10 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
4/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3834 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
فروش زمین در تهرانفروش زمین در کرجفروش زمین در مشهدفروش زمین در اصفهانفروش زمین در تبریزفروش زمین در شمالخرید زمین در تهرانخرید زمین در کرجخرید زمین در مشهدخرید زمین در اصفهانخرید زمین در تبریزخرید زمین در شمالاملاک کیشقیمت ویلا در شمالقیمت خانهقیمت آپارتمانقیمت زمینسایت املاکفروش زمین در دماوندخرید زمین در دماوندفروش زمین در رودهنخرید زمین در رودهن