خرید زمین دماوند

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر دماوند - گیلاوند روستای محمودیه
قیمت کل 175 میلیون تومان
مساحت زمین: 910 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 192 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 910 متر
آگهی توسط مالک
18 ساعت و 43 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - جاده فیروزکوه - بعد از - دوراهی گیلاوند - سمت راست - جاده به سمت وادان - خیابان بوستان سمت چپ - هومند وادان روبروی چاه اول - باغ آقای شریفی
قیمت کل 1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5240 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 209 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

آگهی توسط مالک
1 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - جاده هراز - رینه لاریجان
قیمت کل 120 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
20 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - گیلاوند - بلوار شهیرجایی - خیابان لادن ?
قیمت کل 1/35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک
23 روز و 10 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - فیروزکوه - جاده ارجمند
قیمت کل 3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری:

صنعتی

آگهی توسط مالک
1 ماه و 22 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - به سمت دریاچه تار - چنار شرق
قیمت کل 85 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 170 هزار تومان
کاربری:

باغشهر

آگهی توسط مالک
2 ماه و 3 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - آبسرد
مساحت زمین: 1000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 5 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - ابسرد ورودی اول - خیابان اتابک
قیمت کل 200 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری:

باغشهر

آگهی توسط مالک
2 ماه و 5 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - آبسرد - کوی پزشکان
مساحت زمین: 639 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 187 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 22 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - فیروزکوه دشت تفریحی توریستی کلفور
قیمت کل 170 میلیون تومان
مساحت زمین: 4200 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 40 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 4200 متر
آگهی توسط مالک
3 ماه و 12 روز پيش در دودوتا ثبت شده