جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در دماوند

380 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 633 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 13 ساعت و 27 دقيقه پيش
132 میلیون تومان
مساحت زمین: 245 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 538 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 روز و 10 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 13 ساعت پيش
320 میلیون تومان
مساحت زمین: 320 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 13 ساعت پيش
222 میلیون تومان
مساحت زمین: 222 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 16 ساعت پيش
1/485 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1650 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 900 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 16 ساعت پيش
540 میلیون تومان
مساحت زمین: 450 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 16 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 16 ساعت پيش
1/26 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 420 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 16 ساعت پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 16 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 415 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 16 ساعت پيش
303 میلیون تومان
مساحت زمین: 480 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 631 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 16 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین دماوندزمین رودهن