جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در دماوند

369 میلیون تومان
مساحت زمین: 435 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 848 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 9 ساعت پيش
1/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3800 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 342 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 16 ساعت پيش
813 میلیون تومان
مساحت زمین: 813 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 16 ساعت پيش
1/35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4500 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 103 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 5 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 12 ساعت پيش
301 میلیون تومان
مساحت زمین: 415 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 725 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 7 روز و 7 ساعت پيش
960 میلیون تومان
مساحت زمین: 2400 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 7 روز و 15 ساعت پيش
355 میلیون تومان
مساحت زمین: 495 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 717 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 12 ساعت پيش
34 میلیارد تومان
مساحت زمین: 50000 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 680 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 50000 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 8 ساعت پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 13 ساعت پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 160 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 19 ساعت پيش
108 میلیون تومان
مساحت زمین: 18000 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 6 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 14 روز و 9 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین دماوندزمین رودهن