خرید زمین دماوند

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر دماوند - جاده کیلا روستای محمودیه
قیمت کل 250 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
12 ساعت و 15 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - جاده علی آباد
قیمت کل 135 میلیون تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

آگهی توسط مالک
11 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - منطقه مشا
قیمت کل 850 میلیون تومان
مساحت زمین: 850 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
17 روز و 5 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - گیلاوند - محک - تعاونی نیروی انتظامی
قیمت کل 90 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
26 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند
مساحت زمین: 2525 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری:

بایر

آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 1 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند
قیمت کل 95 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 413 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 2 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - وادان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 170 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 1000 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 10 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - سربندان
مساحت زمین: 8000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری:

بایر

آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 11 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - بعد ابسرد سیداباد - خیابان ولیعصر
مساحت زمین: 900 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 144 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 15 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - سربندان 3 کیلومتر جنوب - جاده
قیمت کل 80 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
1 ماه و 25 روز پيش در دودوتا ثبت شده