جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريد زمين در دماوند

175 میلیون تومان
مساحت زمین: 375 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 466 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 10 ساعت و 11 دقيقه پيش
550 میلیون تومان
مساحت زمین: 650 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 846 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 9 ساعت پيش
45 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 225 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 روز و 9 ساعت پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 9 ساعت پيش
105 میلیون تومان
مساحت زمین: 270 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 388 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 روز و 10 ساعت پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 333 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 روز و 10 ساعت پيش
130 میلیون تومان
مساحت زمین: 320 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 406 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 روز و 10 ساعت پيش
445 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 445 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 روز و 10 ساعت پيش
230 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 766 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 روز و 10 ساعت پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 5 روز و 11 ساعت پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 151 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 496 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 11 روز و 22 ساعت پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 180 هزار تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
آگهی توسط مالک 13 روز و 10 ساعت پيش
125 میلیون تومان
مساحت زمین: 320 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 390 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 1 ساعت پيش
25 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 25 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 18 روز و 10 ساعت پيش
108 میلیون تومان
مساحت زمین: 18000 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 6 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 18 روز و 10 ساعت پيش
990 میلیون تومان
مساحت زمین: 1316 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 752 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 19 روز و 9 ساعت پيش
2/185 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2230 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 980 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 20 روز و 1 ساعت پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 160 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 20 روز و 4 ساعت پيش
260 میلیون تومان
مساحت زمین: 327 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 795 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 23 روز و 6 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 24 روز و 11 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 6350 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 78 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 25 روز و 10 ساعت پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 16 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 1000 متر
آگهی توسط مالک 26 روز و 13 ساعت پيش
8/87 میلیارد تومان
مساحت زمین: 8064 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
210 میلیون تومان
مساحت زمین: 1300 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 161 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 100000 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 25 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
فروش زمین در تهرانفروش زمین در کرجفروش زمین در مشهدفروش زمین در اصفهانفروش زمین در تبریزفروش زمین در شمالخرید زمین در تهرانخرید زمین در کرجخرید زمین در مشهدخرید زمین در اصفهانخرید زمین در تبریزخرید زمین در شمالاملاک کیشقیمت ویلا در شمالقیمت خانهقیمت آپارتمانقیمت زمینسایت املاکفروش زمین در دماوندخرید زمین در دماوندفروش زمین در رودهنخرید زمین در رودهن