خرید زمین دماوند

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر دماوند - وادان - کوچه نگارستان قطعه سوم
قیمت کل 98 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 245 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک
18 ساعت و 43 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - آبسرد - مرانک
قیمت کل 250 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 833 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
7 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - جاده کیلا روستای محمودیه
قیمت کل 290 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 290 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
10 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - جاده علی آباد
قیمت کل 135 میلیون تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

آگهی توسط مالک
23 روز و 23 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - منطقه مشا
قیمت کل 850 میلیون تومان
مساحت زمین: 850 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
29 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - گیلاوند - محک - تعاونی نیروی انتظامی
قیمت کل 90 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
1 ماه و 9 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند
مساحت زمین: 2525 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری:

بایر

آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 13 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند
قیمت کل 95 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 413 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 15 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - وادان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 170 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 1000 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 22 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - سربندان
مساحت زمین: 8000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری:

بایر

آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 23 روز پيش در دودوتا ثبت شده