خرید زمین دماوند

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر دماوند - جاده کیلان - مزرعه صالح آباد
مساحت زمین: 1600 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مشاور املاک
25 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - مراء - گیلاوند
قیمت کل 24 میلیارد تومان
مساحت زمین: 598000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 40 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

آگهی توسط مالک
1 ماه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - مهر اباد دماوند زمینهای فجر انتظام
مساحت زمین: 313 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 223 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 5 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - کیلان - جنب شهرداری - اراضی تعاونی مسکن - قطعه 125
مساحت زمین: 200 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 14 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - گیلاوند - دهکده ویلایی کاجان
قیمت کل 270 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 675 هزار تومان
کاربری:

باغشهر

طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 21 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند
قیمت کل 130 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 32 هزار تومان
کاربری:

تفریحی - ورزشی

طول بر اصلی: 120 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 21 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - روستای چنار - شهر دماوند
قیمت کل 49 میلیون تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 35 هزار تومان
کاربری:

باغشهر

آگهی توسط مالک
2 ماه و 10 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - 70 کیلومتری تهران به امل - جنب شهداری گزنک
مساحت زمین: 4500 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری:

خدماتی رفاهی

طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 21 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - وادان - کوچه نگارستان قطعه سوم
قیمت کل 98 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 245 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک
2 ماه و 23 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - آبسرد - مرانک
قیمت کل 250 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 833 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
3 ماه پيش در دودوتا ثبت شده