جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین دماوند

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 500 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:4 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک
12 روز و 12 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 550 میلیون تومان
مساحت زمین: 650 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 846 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک
14 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 350 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 23 متر
آگهی توسط مالک
21 روز و 12 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1695 متر مربع
تعداد بر:3 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 766 هزار تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
آگهی توسط مشاور املاک
26 روز و 8 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 720 میلیون تومان
مساحت زمین: 450 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه پيش ثبت شده
قیمت کل 380 میلیون تومان
مساحت زمین: 580 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 655 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 9 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 110 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 550 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 10 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 200 میلیون تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 10 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 54 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 108 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک
1 ماه و 19 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 170 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 170 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 20 روز پيش ثبت شده