جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری

خريد و فروش زمين در دماوند

600 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 3 ساعت پيش
10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 120000 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 83 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 130 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 1 ساعت پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 425 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک 24 روز پيش
130 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 650 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
408 میلیون تومان
مساحت زمین: 1700 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 240 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 1000 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 23 روز پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 6 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 9760 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 307 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 7 روز پيش
541 میلیون تومان
مساحت زمین: 361 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 19 روز پيش
270 میلیون تومان
مساحت زمین: 670 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 402 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 21 روز پيش
230 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 230 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 26 روز پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک 5 ماه و 18 روز پيش
420 میلیون تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 381 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 23 روز پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک 5 ماه و 23 روز پيش