جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريد زمين در دماوند

2/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1050 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 روز و 12 ساعت پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 6 روز و 22 ساعت پيش
45 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 225 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 8 روز و 21 ساعت پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 9 روز و 3 ساعت پيش
4/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3834 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 10 روز و 14 ساعت پيش
550 میلیون تومان
مساحت زمین: 650 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 846 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 3 ساعت پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 14 روز و 12 ساعت پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 1050 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 66 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 16 روز و 21 ساعت پيش
820 میلیون تومان
مساحت زمین: 903 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 908 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
780 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 390 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
222 میلیون تومان
مساحت زمین: 222 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 18 روز پيش
فروش زمین در دماوندخرید زمین در دماوندفروش زمین در رودهنخرید زمین در رودهن