خرید زمین دماوند

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر دماوند
مساحت زمین: 2525 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری:

بایر

آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 23 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند
قیمت کل 95 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 413 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک
4 روز و 5 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - وادان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 170 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 1000 متر
آگهی توسط مشاور املاک
12 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - سربندان
مساحت زمین: 8000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری:

بایر

آگهی توسط مشاور املاک
12 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - بعد ابسرد سیداباد - خیابان ولیعصر
مساحت زمین: 900 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 144 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مشاور املاک
16 روز و 22 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - سربندان 3 کیلومتر جنوب - جاده
قیمت کل 80 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
26 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - 5 کیلومتری فیروزکوه - شهر ارجمند - منطقه آلودر
مساحت زمین: 2850 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 126 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 6 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - سید آباد - سیمین دشت2کیلومتر بعد پل گچه - محله عظیمیه
قیمت کل 240 میلیون تومان
مساحت زمین: 3250 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 73 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 90 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 7 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - روستای تمسیان
مساحت زمین: 340 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 264 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 9 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - فیروزکوه - ارجمند
قیمت کل 324 میلیون تومان
مساحت زمین: 16200 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری:

دامپروری

طول بر اصلی: 160 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 19 روز پيش در دودوتا ثبت شده