خرید زمین دماوند

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر دماوند - روستای چنار - شهر دماوند
قیمت کل 49 میلیون تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 35 هزار تومان
کاربری:

باغشهر

آگهی توسط مالک
3 روز و 15 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - 70 کیلومتری تهران به امل - جنب شهداری گزنک
مساحت زمین: 4500 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری:

خدماتی رفاهی

طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مشاور املاک
14 روز و 15 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - وادان - کوچه نگارستان قطعه سوم
قیمت کل 98 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 245 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک
16 روز و 15 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - آبسرد - مرانک
قیمت کل 250 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 833 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
23 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - جاده کیلا روستای محمودیه
قیمت کل 290 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 290 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
26 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - جاده علی آباد
قیمت کل 135 میلیون تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

آگهی توسط مالک
1 ماه و 9 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - منطقه مشا
قیمت کل 850 میلیون تومان
مساحت زمین: 850 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
1 ماه و 15 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند - گیلاوند - محک - تعاونی نیروی انتظامی
قیمت کل 90 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
1 ماه و 24 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند
مساحت زمین: 2525 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری:

بایر

آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 29 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر دماوند
قیمت کل 95 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 413 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک
2 ماه پيش در دودوتا ثبت شده