جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
محله ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در منطقه 6

85 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1700 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 50 میلیون تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 23 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 15000000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 6 تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 26 روز پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 12/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 8 ماه و 1 روز پيش
11/55 میلیارد تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 16/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 13 روز پيش
11 میلیارد تومان
مساحت زمین: 860 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 12/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 9 ماه و 14 روز پيش
29 میلیارد تومان
مساحت زمین: 875 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 33/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 38 متر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 2 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین آرژانتین - ساعیزمین ایرانشهرزمین بهجت آبادزمین پارک لالهزمین جنت - رفتگرزمین دانشگاه تهرانزمین شریعتیزمین شیراززمین عباس آبادزمین فاطمیزمین قانم مقام- سنائیزمین قزل قلعهزمین کشاورز غربیزمین گاندیزمین میدان جهادزمین میدان ولیعصرزمین نصرتزمین یوسف آباد- امیرآباد