جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
محله ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در منطقه 19

1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 135 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 11/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 135 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 8/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 23 روز پيش
9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 70 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه پيش
5/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 32 متر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 10 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 11 ماه و 2 روز پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 645 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 12 ماه و 2 روز پيش
175 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 12 ماه و 3 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اسفندیاری وبستانزمین اسماعیل آبادزمین بهمنیارزمین خانی آباد نو جنوبیزمین خانی آباد نو شمالیزمین دولت خواهزمین شریعتی جنوبیزمین شریعتی شمالیزمین شکوفه جنوبیزمین شکوفه شمالیزمین شهرک احمد خمینیزمین شهرک رسالتزمین شهید کاظمیزمین عبدل آبادزمین علی آبادزمین قلعه مرغیزمین نعمت آباد