خرید زمین تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - پونک - پشت شهروند
قیمت کل 75 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7353 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 10/1 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
1 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - تهرانپارس - 166 غربی - پلاک 11
قیمت کل 9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 816 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 11 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک
5 روز و 10 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - شمیرانات - میگون
قیمت کل 2/64 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2200 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری:

بایر

آگهی توسط مالک
7 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - بالاتر ار فشم - نرسیده به روستای روته - آژانس لاوارک
قیمت کل 350 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری:

باغشهر

آگهی توسط مالک
10 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - دولت آباد
مساحت زمین: 5000 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/6 میلیون تومان
کاربری:

صنعتی

طول بر اصلی: 5000 متر
آگهی توسط مشاور املاک
18 روز و 6 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - درکه - خیابان اعرابی - خیابان مفیدی - خیابان کوهسار بین تیسفون و بیستون
قیمت کل 38/738 میلیارد تومان
مساحت زمین: 11068 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری:

خدماتی رفاهی

طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مشاور املاک
19 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان ازادی - خیابان بهبودی - خیابان دشت
قیمت کل 1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 140 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 8/5 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک
20 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - پونک بالای - بزرگراه نیایش روبه روی - خیابان 5تن بر - خیابان نیایش دوبر
قیمت کل 12 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1070 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 11/2 میلیون تومان
کاربری:

تجاری

آگهی توسط مالک
22 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - تجریش - خیابان دربند - خیابان گلابدره - خیابان زبردست - خیابان سعیدی - بن بست چوببری - پلاک 39
قیمت کل 1/95 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/5 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک
25 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - سوهانک بالای - شهرک لاله
قیمت کل 150 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
27 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده