جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در تهران

ویژه
21 میلیارد تومان
مساحت زمین: 19121 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مشاور املاک 7 روز و 16 ساعت پيش
8/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2550 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 3/2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 23 ساعت پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز و 2 ساعت پيش
8/76 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1460 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 3 ساعت پيش
21 میلیارد تومان
مساحت زمین: 541 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 38/8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 641 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 15 ساعت پيش
14/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1900 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 7/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 1 ساعت پيش
1/638 میلیارد تومان
مساحت زمین: 136 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 12 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 16 روز و 18 ساعت پيش
260 میلیون تومان
مساحت زمین: 550 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 472 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 16 روز و 21 ساعت پيش
8/184 میلیارد تومان
مساحت زمین: 528 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 15/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 20 روز و 2 ساعت پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 12/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 17 ساعت پيش
67/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2700 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 25 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 15 ساعت پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1360 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 23 روز و 20 ساعت پيش
فروش زمین در تهرانفروش زمین در کرجفروش زمین در مشهدفروش زمین در اصفهانفروش زمین در تبریزفروش زمین در شمالخرید زمین در تهرانخرید زمین در کرجخرید زمین در مشهدخرید زمین در اصفهانخرید زمین در تبریزخرید زمین در شمالاملاک کیشقیمت ویلا در شمالقیمت خانهقیمت آپارتمانقیمت زمینسایت املاکفروش زمین در تهرانخرید زمین در تهرانفروش زمین در آفتابخرید زمین در آفتابفروش زمین در بومهنخرید زمین در بومهنفروش زمین در پردیسخرید زمین در پردیسفروش زمین در کنخرید زمین در کنخرید زمین در منطقه 1فروش آپارتمان در منطقه 1خرید زمین در منطقه 2فروش آپارتمان در منطقه 2خرید زمین در منطقه 3فروش آپارتمان در منطقه 3خرید زمین در منطقه 4فروش آپارتمان در منطقه 4خرید زمین در منطقه 5فروش آپارتمان در منطقه 5خرید زمین در منطقه 6فروش آپارتمان در منطقه 6خرید زمین در منطقه 7فروش آپارتمان در منطقه 7خرید زمین در منطقه 8فروش آپارتمان در منطقه 8خرید زمین در منطقه 9فروش آپارتمان در منطقه 9خرید زمین در منطقه 10فروش آپارتمان در منطقه 10خرید زمین در منطقه 11فروش آپارتمان در منطقه 11خرید زمین در منطقه 12فروش آپارتمان در منطقه 12خرید زمین در منطقه 13فروش آپارتمان در منطقه 13خرید زمین در منطقه 14فروش آپارتمان در منطقه 14خرید زمین در منطقه 15فروش آپارتمان در منطقه 15خرید زمین در منطقه 16فروش آپارتمان در منطقه 16خرید زمین در منطقه 17فروش آپارتمان در منطقه 17خرید زمین در منطقه 18فروش آپارتمان در منطقه 18خرید زمین در منطقه 19فروش آپارتمان در منطقه 19خرید زمین در منطقه 20فروش آپارتمان در منطقه 20خرید زمین در منطقه 21فروش آپارتمان در منطقه 21خرید زمین در منطقه 22فروش آپارتمان در منطقه 22