جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريد زمين در تهران

380 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 253 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 2 روز و 17 ساعت پيش
203 میلیون تومان
مساحت زمین: 725 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 280 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 18 ساعت پيش
2/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 204 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 12/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 5 ساعت پيش
15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 17000 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 882 هزار تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 7 روز و 15 ساعت پيش
4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 645 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 8 روز و 15 ساعت پيش
3/204 میلیارد تومان
مساحت زمین: 267 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 12 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 11 روز و 12 ساعت پيش
5/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1009 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 5/4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 8 ساعت پيش
690 میلیون تومان
مساحت زمین: 277 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 13 روز و 15 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 57 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 8/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 5/7 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 7 ساعت پيش
470 میلیون تومان
مساحت زمین: 940 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 15 روز و 16 ساعت پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 7/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 12 ساعت پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 160 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 19 روز و 9 ساعت پيش
فروش زمین در تهرانخرید زمین در تهرانفروش زمین در آفتابخرید زمین در آفتابفروش زمین در بومهنخرید زمین در بومهنفروش زمین در پردیسخرید زمین در پردیسفروش زمین در کنخرید زمین در کنخرید زمین در منطقه 1فروش آپارتمان در منطقه 1خرید زمین در منطقه 2فروش آپارتمان در منطقه 2خرید زمین در منطقه 3فروش آپارتمان در منطقه 3خرید زمین در منطقه 4فروش آپارتمان در منطقه 4خرید زمین در منطقه 5فروش آپارتمان در منطقه 5خرید زمین در منطقه 6فروش آپارتمان در منطقه 6خرید زمین در منطقه 7فروش آپارتمان در منطقه 7خرید زمین در منطقه 8فروش آپارتمان در منطقه 8خرید زمین در منطقه 9فروش آپارتمان در منطقه 9خرید زمین در منطقه 10فروش آپارتمان در منطقه 10خرید زمین در منطقه 11فروش آپارتمان در منطقه 11خرید زمین در منطقه 12فروش آپارتمان در منطقه 12خرید زمین در منطقه 13فروش آپارتمان در منطقه 13خرید زمین در منطقه 14فروش آپارتمان در منطقه 14خرید زمین در منطقه 15فروش آپارتمان در منطقه 15خرید زمین در منطقه 16فروش آپارتمان در منطقه 16خرید زمین در منطقه 17فروش آپارتمان در منطقه 17خرید زمین در منطقه 18فروش آپارتمان در منطقه 18خرید زمین در منطقه 19فروش آپارتمان در منطقه 19خرید زمین در منطقه 20فروش آپارتمان در منطقه 20خرید زمین در منطقه 21فروش آپارتمان در منطقه 21خرید زمین در منطقه 22فروش آپارتمان در منطقه 22