خرید زمین تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: منیریه - کد پستی: 13346
مساحت زمین: 194 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 9 میلیون تومان
کاربری:

تجاری

آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 11 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: بازار - کد پستی: 11657
قیمت کل 1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 80 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 18/7 میلیون تومان
کاربری:

صنعتی

طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک
7 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - سعادت اباد
قیمت کل 125 میلیارد تومان
مساحت زمین: 120000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
9 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - شمیرانات - ازگل - خیابان قائم
قیمت کل 25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3340 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 7/4 میلیون تومان
کاربری:

باغشهر

طول بر اصلی: 130 متر
آگهی توسط مالک
10 روز و 9 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - تقاطع کارکر جنوبی و لبافی نزاد
قیمت کل 3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 520 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/7 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک
10 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - پونک - شهرک نیرو هوایی یاس 2 - پلاک 15
قیمت کل 2/31 میلیارد تومان
مساحت زمین: 210 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 11 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک
10 روز و 20 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: جماران - کد پستی: 19779
قیمت کل 17/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 735 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 23/9 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
24 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: نیروهوایی - کد پستی: 17348
قیمت کل 4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 225 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 17/7 میلیون تومان
کاربری:

تجاری

طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مالک
27 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان بسیج - مسعودیه - خیابان مظاهر - کوچه حافظی - پلاک 75 و 77
قیمت کل 850 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/4 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک
28 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: وردآورد - کد پستی: 13791
مساحت زمین: 420 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری:

صنعتی

طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مشاور املاک
28 روز و 23 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده