خرید زمین تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران
مساحت زمین: 390 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 923 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مشاور املاک
4 روز و 11 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: جماران - کد پستی: 19779
قیمت کل 17/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 735 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 23/9 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
11 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: نیروهوایی - کد پستی: 17348
قیمت کل 4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 225 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 17/7 میلیون تومان
کاربری:

تجاری

طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مالک
14 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان بسیج - مسعودیه - خیابان مظاهر - کوچه حافظی - پلاک 75 و 77
قیمت کل 850 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/4 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک
15 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: وردآورد - کد پستی: 13791
مساحت زمین: 420 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری:

صنعتی

طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مشاور املاک
15 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - بزرگراه امام رضا - عباس آباد علاقه مند - کریم آباد
قیمت کل 80 میلیون تومان
مساحت زمین: 270 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 296 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک
17 روز و 11 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - فشم - پل لادن
قیمت کل 260 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری:

تفریحی - ورزشی

آگهی توسط مالک
19 روز و 2 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - جاجرود - شهرک ویلایی مسکونی شمس آباد
قیمت کل 2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1889 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 78 متر
آگهی توسط مالک
20 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: حکیمیه - کد پستی: 16511
مساحت زمین: 24000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مشاور املاک
21 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - فشم روستای لالان - خیابان ورزا
قیمت کل 1/625 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1625 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
22 روز و 15 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده