خرید زمین تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: حکیمیه - کد پستی: 16511
مساحت زمین: 24000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مشاور املاک
20 ساعت و 48 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - فشم روستای لالان - خیابان ورزا
قیمت کل 1/625 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1625 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
1 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان فردوسی - خیابان فردوسی شمالی نبش - کوچه جمشید
مساحت زمین: 662 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 36/2 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک
10 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: نارمک شرقی - کد پستی: 16476
قیمت کل 1/26 میلیارد تومان
مساحت زمین: 140 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 9 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک
10 روز و 9 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: شهرک نفت - کد پستی: 19556
قیمت کل 210 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 30 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
10 روز و 9 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - انتهای - شهرک ولیعصر اسماعیل اباد
قیمت کل 35/2 میلیون تومان
مساحت زمین: 160 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 220 هزار تومان
کاربری:

بایر

طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک
13 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - لواسان بزرگ - نیکنامشهر
قیمت کل 100 میلیون تومان
مساحت زمین: 116 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 862 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 13/5 متر
آگهی توسط مالک
13 روز و 6 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - میگون
قیمت کل 210 میلیون تومان
مساحت زمین: 370 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 567 هزار تومان
کاربری:

باغشهر

طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک
16 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - 15 کیلومتری جنوب گیلاوند روستای تمیسیان
قیمت کل 120 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

آگهی توسط مالک
18 روز و 11 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - پیروزی - فلکه دوم مقداد - کوچه کلالهجو
قیمت کل 910 میلیون تومان
مساحت زمین: 130 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک
19 روز و 3 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده