خرید زمین تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان دماوند (تهران نو) - خیابان شهید فتحنایی(کهن)
قیمت کل 430 میلیون تومان
مساحت زمین: 100 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/3 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 5/25 متر
آگهی توسط مالک
2 روز و 15 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان نامجو - خیابان اکبر شاهمرادی
مساحت زمین: 11927 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 125 متر
آگهی توسط مشاور املاک
6 روز و 9 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - گیلاوند - بلوار شاهد نرسیده به مراء حصار
قیمت کل 91 میلیون تومان
مساحت زمین: 650 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 140 هزار تومان
کاربری:

بایر

آگهی توسط مالک
7 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - بزرگراه تهران کرج - ورداورد - اتی - شهر
قیمت کل 10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10300 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 970 هزار تومان
کاربری:

باغشهر

طول بر اصلی: 10300 متر
آگهی توسط مالک
9 روز و 18 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان کرمان جنوبی 50متر بعداز - چهارراه جانبازان - خیابان شهید احمدی غربی
قیمت کل 11/453 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1762 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/5 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 48 متر
آگهی توسط مالک
9 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - جنت آباد شمالی - 35متری گلستان - خیابان 10مخابرات
قیمت کل 1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 5/5 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک
12 روز و 15 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - شهرری - اشرف اباد - خیابان امام
مساحت زمین: 10000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 130 هزار تومان
کاربری:

تجاری

طول بر اصلی: 10000 متر
آگهی توسط مشاور املاک
19 روز و 11 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - جاده خاوران - به سمت ورامین - روبروی کارخانه سیمان تهران
قیمت کل 2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری:

صنعتی

طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک
23 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - سوهانک انتها ی ده سوهانک - کوچه سوارکاران
قیمت کل 9/486 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5580 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری:

توریستی

آگهی توسط مالک
24 روز و 10 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - جاده مخصوص کرج - بعد از ورودی - شهرک وردآورد - 20متری ولی عصر - بن بست ولی عصر
قیمت کل 4/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1156 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/6 میلیون تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مالک
28 روز و 9 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده