خرید زمین تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - بزرگراه تهران کرج - ورداورد - اتی - شهر
قیمت کل 10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10300 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 970 هزار تومان
کاربری:

باغشهر

طول بر اصلی: 10300 متر
آگهی توسط مالک
20 ساعت و 13 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان کرمان جنوبی 50متر بعداز - چهارراه جانبازان - خیابان شهید احمدی غربی
قیمت کل 11/453 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1762 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/5 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 48 متر
آگهی توسط مالک
23 ساعت و 10 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - جنت آباد شمالی - 35متری گلستان - خیابان 10مخابرات
قیمت کل 1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 5/5 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک
3 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - شهرری - اشرف اباد - خیابان امام
مساحت زمین: 10000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 130 هزار تومان
کاربری:

تجاری

طول بر اصلی: 10000 متر
آگهی توسط مشاور املاک
10 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - جاده خاوران - به سمت ورامین - روبروی کارخانه سیمان تهران
قیمت کل 2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری:

صنعتی

طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک
14 روز و 9 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - سوهانک انتها ی ده سوهانک - کوچه سوارکاران
قیمت کل 9/486 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5580 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری:

توریستی

آگهی توسط مالک
15 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - جاده مخصوص کرج - بعد از ورودی - شهرک وردآورد - 20متری ولی عصر - بن بست ولی عصر
قیمت کل 4/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1156 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/6 میلیون تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مالک
19 روز و 11 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان اصلی باقر - شهر
قیمت کل 7/525 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1750 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 4/3 میلیون تومان
کاربری:

تجاری

طول بر اصلی: 1750 متر
آگهی توسط مالک
23 روز و 20 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - ولنجک - خیابان هشتم
قیمت کل 18 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3586 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری:

باغشهر

آگهی توسط مالک
28 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - سوهانک - بلوار ارتش
قیمت کل 35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10530 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 3/3 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
1 ماه پيش در دودوتا ثبت شده