جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريد زمين در تهران

6/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1300 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 روز و 14 ساعت پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 978 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 13 ساعت پيش
17/873 میلیارد تومان
مساحت زمین: 52569 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 340 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 7 روز و 19 ساعت پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 9 روز و 18 ساعت پيش
11/55 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1541 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 7/4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 23 متر
آگهی توسط مشاور املاک 7 روز و 23 ساعت پيش
100 میلیارد تومان
مساحت زمین: 265474 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 376 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 7 روز و 11 ساعت پيش
1/68 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 672 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 20 روز و 21 ساعت پيش
1/68 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 672 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 20 روز و 21 ساعت پيش
203 میلیون تومان
مساحت زمین: 725 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 280 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 23 ساعت پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 16/6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 20 روز و 15 ساعت پيش
11 میلیارد تومان
مساحت زمین: 550 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 20 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 22 ساعت پيش
110 میلیارد تومان
مساحت زمین: 50000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 13 روز و 21 ساعت پيش
8/76 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1460 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 18 ساعت پيش
4/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 19 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 12 روز و 16 ساعت پيش
1/85 میلیارد تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 7/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 10 روز پيش
1/18 میلیارد تومان
مساحت زمین: 360 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 4 روز پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
36 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1635 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 22 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
232 میلیون تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 145 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 125 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 27 روز و 16 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 26 روز و 23 ساعت پيش
17/873 میلیارد تومان
مساحت زمین: 52569 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 339 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 23 روز و 12 ساعت پيش
فروش زمین در تهرانفروش زمین در کرجفروش زمین در مشهدفروش زمین در اصفهانفروش زمین در تبریزفروش زمین در شمالخرید زمین در تهرانخرید زمین در کرجخرید زمین در مشهدخرید زمین در اصفهانخرید زمین در تبریزخرید زمین در شمالاملاک کیشقیمت ویلا در شمالقیمت خانهقیمت آپارتمانقیمت زمینسایت املاکفروش زمین در تهرانخرید زمین در تهرانفروش زمین در آفتابخرید زمین در آفتابفروش زمین در بومهنخرید زمین در بومهنفروش زمین در پردیسخرید زمین در پردیسفروش زمین در کنخرید زمین در کنخرید زمین در منطقه 1فروش آپارتمان در منطقه 1خرید زمین در منطقه 2فروش آپارتمان در منطقه 2خرید زمین در منطقه 3فروش آپارتمان در منطقه 3خرید زمین در منطقه 4فروش آپارتمان در منطقه 4خرید زمین در منطقه 5فروش آپارتمان در منطقه 5خرید زمین در منطقه 6فروش آپارتمان در منطقه 6خرید زمین در منطقه 7فروش آپارتمان در منطقه 7خرید زمین در منطقه 8فروش آپارتمان در منطقه 8خرید زمین در منطقه 9فروش آپارتمان در منطقه 9خرید زمین در منطقه 10فروش آپارتمان در منطقه 10خرید زمین در منطقه 11فروش آپارتمان در منطقه 11خرید زمین در منطقه 12فروش آپارتمان در منطقه 12خرید زمین در منطقه 13فروش آپارتمان در منطقه 13خرید زمین در منطقه 14فروش آپارتمان در منطقه 14خرید زمین در منطقه 15فروش آپارتمان در منطقه 15خرید زمین در منطقه 16فروش آپارتمان در منطقه 16خرید زمین در منطقه 17فروش آپارتمان در منطقه 17خرید زمین در منطقه 18فروش آپارتمان در منطقه 18خرید زمین در منطقه 19فروش آپارتمان در منطقه 19خرید زمین در منطقه 20فروش آپارتمان در منطقه 20خرید زمین در منطقه 21فروش آپارتمان در منطقه 21خرید زمین در منطقه 22فروش آپارتمان در منطقه 22