جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان تهران

ویژه
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 190 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9/5 متر
آگهی توسط مشاور املاک 7 روز و 6 ساعت پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 330000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 18 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 11 روز و 14 ساعت پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 71 متر
آگهی توسط مالک 3 ساعت و 44 دقيقه پيش
130 میلیارد تومان
مساحت زمین: 12000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 10/8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 300 متر
آگهی توسط مالک 6 ساعت و 31 دقيقه پيش
110 میلیون تومان
مساحت زمین: 100 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 9 ساعت و 38 دقيقه پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 40 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مشاور املاک 12 ساعت و 32 دقيقه پيش
15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1620000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 9 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 روز و 15 ساعت پيش
30 میلیون تومان
مساحت زمین: 1320 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 22 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 6 ساعت پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 70 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 6 ساعت پيش
50 میلیارد تومان
مساحت زمین: 9160 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 5/4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 140 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 6 ساعت پيش
28/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1900 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 15 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 روز و 8 ساعت پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 147 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 17 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 2 روز و 12 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تهرانزمین اسلام‌شهرزمین پاکدشتزمین دماوندزمین رباط کریمزمین ریزمین شهریارزمین فيروزکوهزمین قدسزمین لواسانزمین ملاردزمین ورامین