جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان سمنان

200 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 روز و 10 ساعت پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 27000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 12 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 روز و 15 ساعت پيش
630 میلیون تومان
مساحت زمین: 2115 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 297 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 20 روز و 8 ساعت پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 100000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 9 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 20 روز و 21 ساعت پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 36 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 160 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
93 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 516 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
77 میلیون تومان
مساحت زمین: 25 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 2 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 428 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 4 روز پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 360 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 9 روز پيش
4/56 میلیارد تومان
مساحت زمین: 11400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 22 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین سمنانزمین شاهرودزمین گرمسارزمین مهدی‌شهر