جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان سمنان

300 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 روز و 16 ساعت پيش
135 میلیون تومان
مساحت زمین: 228 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 592 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8/5 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 16 ساعت پيش
55 میلیون تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 22 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 18 ساعت پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 60000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 26 روز و 6 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 365 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 684 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 20 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 44300 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 33 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 110 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 26 روز پيش
1/83 میلیارد تومان
مساحت زمین: 183 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
360 میلیون تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
667/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 890 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 750 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 6 روز پيش
690 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 9 روز پيش
224 میلیون تومان
مساحت زمین: 112 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 2 ماه و 9 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین سمنانزمین دامغانزمین شاهرودزمین گرمسارزمین مهدی‌شهر