جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان سمنان

180 میلیون تومان
مساحت زمین: 703 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 256 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 22 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 70000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 19 روز و 4 ساعت پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 4600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 173 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 110 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
230 میلیون تومان
مساحت زمین: 249 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 923 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
135 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 675 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 18 روز پيش
109/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 270 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 407 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 29 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 27000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 12 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
630 میلیون تومان
مساحت زمین: 2115 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 297 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 18 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 100000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 9 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 19 روز پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 36 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 160 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 1 روز پيش
93 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 516 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 8 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین سمنانزمین دامغانزمین شاهرودزمین گرمسارزمین مهدی‌شهر