جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان سمنان

224 میلیون تومان
مساحت زمین: 560 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 2 ساعت و 48 دقيقه پيش
95/2 میلیون تومان
مساحت زمین: 238 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 238 متر
آگهی توسط مالک 2 ساعت و 51 دقيقه پيش
270 میلیون تومان
مساحت زمین: 190 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 14 ساعت پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 25 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 19 روز و 23 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 80000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 15 هزار تومان
کاربری: توریستی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
150 میلیون تومان
تعداد بر: 4 بر
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 18 روز پيش
220 میلیون تومان
مساحت زمین: 202 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
110 میلیون تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 314 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 29 روز پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 4100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 18 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
2/182 میلیارد تومان
مساحت زمین: 352 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 2 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 4 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 16 روز پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 911 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 823 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 24 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین سمنانزمین دامغانزمین شاهرودزمین گرمسارزمین مهدی‌شهر