جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان سمنان

ویژه
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 548 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 547 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 13 ساعت پيش
667/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 890 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 750 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 8 روز و 11 ساعت پيش
690 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 1 ساعت پيش
224 میلیون تومان
مساحت زمین: 112 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 11 روز و 3 ساعت پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 30 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 3000 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 5 ساعت پيش
140 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 93 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 27 روز و 9 ساعت پيش
25 میلیون تومان
مساحت زمین: 126 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 198 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 27 روز و 12 ساعت پيش
245 میلیون تومان
مساحت زمین: 490 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 28 روز و 1 ساعت پيش
15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 330000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 45 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 28 روز و 13 ساعت پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 116 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 8/6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 120 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 8/3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 703 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 256 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین سمنانزمین دامغانزمین شاهرودزمین گرمسارزمین مهدی‌شهر