جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان سمنان

110 میلیون تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 314 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 روز و 15 ساعت پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 4100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 18 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 7 روز و 23 ساعت پيش
2/182 میلیارد تومان
مساحت زمین: 352 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 2 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 12 ساعت پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 1 ساعت پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 911 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 823 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 28 روز و 9 ساعت پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 25 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 13 روز پيش
360 میلیون تومان
مساحت زمین: 3600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 18 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 251 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 796 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 20 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 6 روز پيش
42 میلیون تومان
مساحت زمین: 520 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 24 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 909 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 27 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 85000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین سمنانزمین دامغانزمین شاهرودزمین گرمسارزمین مهدی‌شهر