جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان سمنان

90 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 360 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 22 ساعت پيش
4/56 میلیارد تومان
مساحت زمین: 11400 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 14 ساعت پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 17 روز و 9 ساعت پيش
380 میلیون تومان
مساحت زمین: 5200 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 73 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 26 روز و 13 ساعت پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 160 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 375 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 420 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 952 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 700000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 8 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 4 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 4/5 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 24 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 120000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 700 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 29 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 9 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 60000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 14 روز پيش
95 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 47 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 15 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین سمنانزمین شاهرودزمین گرمسار