جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان قم

270 میلیون تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 192 هزار تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 18 ساعت پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 18 ساعت پيش
380 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 190 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 7 ساعت پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 110 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 8/1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 7/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
550 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 11 روز پيش
53 میلیون تومان
مساحت زمین: 3500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 15 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
30 میلیون تومان
مساحت زمین: 140 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 6 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 84000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 5 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 9 روز پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 238 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 357 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 1 روز پيش
1/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 100000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 13 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 9 روز پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1660 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 963 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 2 روز پيش
333 میلیون تومان
مساحت زمین: 238 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8/15 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 16 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قم