جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان قم

2/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/2 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 600000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 2 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
5/35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 310 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 17/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 3 ماه و 1 روز پيش
2/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 227 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 11/8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 10/5 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 10 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 105 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 26 روز پيش
425 میلیون تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 170 هزار تومان
کاربری: انبار
آگهی توسط مالک 6 ماه و 13 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 166 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 8/3 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 21 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مشاور املاک 7 ماه و 19 روز پيش
25 میلیون تومان
مساحت زمین: 234 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 106 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 20 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 125 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 7 ماه و 26 روز پيش
560 میلیون تومان
مساحت زمین: 140 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 8 ماه پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قم