جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان قم

30 میلیون تومان
مساحت زمین: 140 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 روز و 7 ساعت پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 84000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 5 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 7 روز و 19 ساعت پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 238 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 357 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 5 ساعت پيش
1/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 100000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 13 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1660 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 963 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه پيش
333 میلیون تومان
مساحت زمین: 238 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8/15 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 14 روز پيش
9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 840 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 1 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 157 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 7 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 666 هزار تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
طول بر اصلی: 1500 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 16 روز پيش
295 میلیون تومان
مساحت زمین: 135 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 6 ماه و 22 روز پيش
1/166 میلیارد تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 6 ماه و 23 روز پيش
380 میلیون تومان
مساحت زمین: 330 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 25 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قم