جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان قم

250 میلیون تومان
مساحت زمین: 270 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 925 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 15 روز و 6 ساعت پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 18 روز و 16 ساعت پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 109 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 825 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 25 روز و 13 ساعت پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 120 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 28 روز و 12 ساعت پيش
14/085 میلیارد تومان
مساحت زمین: 805 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 17/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
30 میلیون تومان
مساحت زمین: 270 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 111 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 238 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 315 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
1/65 میلیارد تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 330 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 14 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 125 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
272 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 11 روز پيش
605 میلیون تومان
مساحت زمین: 376 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 18 روز پيش
1/069 میلیارد تومان
مساحت زمین: 221 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 24 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قم