جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان قم

3/64 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 2/6 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 34 متر
آگهی توسط مشاور املاک 10 ساعت و 6 دقيقه پيش
140 میلیون تومان
مساحت زمین: 189 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 740 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 1 ساعت پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 157 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 8 ساعت پيش
98 میلیون تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 280 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 14 ساعت پيش
25 میلیون تومان
مساحت زمین: 156 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 160 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 26 روز و 1 ساعت پيش
55 میلیون تومان
مساحت زمین: 125 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 440 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
270 میلیون تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 192 هزار تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
380 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 190 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 110 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 8/1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 7/5 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 11 روز پيش
550 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 13 روز پيش
53 میلیون تومان
مساحت زمین: 3500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 15 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 21 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قم