جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان قزوين

60 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 12 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 12 ساعت پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 130000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 19 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 350 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 9 ساعت پيش
18 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22/5 متر
آگهی توسط مالک 23 روز و 1 ساعت پيش
67 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 335 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 24 روز و 18 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 2400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 208 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 2 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 18 ساعت پيش
315 میلیون تومان
مساحت زمین: 233 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 3/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 10360 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 24 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 106/3 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
850 میلیون تومان
مساحت زمین: 1700 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 5625 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 71 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 32 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 3600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 180 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 33 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 4 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 15000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 10 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 4 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 1903 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 210 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 36 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قزوینزمین آبیکزمین البرززمین بوئين زهرازمین تاکستان