جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان قزوين

3/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200000 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 19 هزار تومان
کاربری: مسکونی

شماره تماس: 0060-853 (0935)
شماره تماس: 1158-520 (0919)
370
زمین فروشی با موقعیت عالی 20000متر زمین موقعیت استثنایی لب جاده 6000متر زمین موقعیت استثنایی پشت ساختمان شهرداری موقعیت زمین ها بسیار مناسب می باشد. آدرس :شهر اسفرورین-شهرستان تاکستان قزوین شماره تلفن تماس: 09358530060 به خریدار واقعی تخفیف داده میشود
125 میلیون تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 10 ساعت و 53 دقيقه پيش
2/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 400000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 22 ساعت و 57 دقيقه پيش
2/34 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1800000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 1500 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 20 ساعت پيش
25 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 166 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 7 روز و 17 ساعت پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 12 روز و 22 ساعت پيش
3/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 870000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 4 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 13 روز و 5 ساعت پيش
12 میلیون تومان
مساحت زمین: 100 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 21 ساعت پيش
34 میلیون تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 24 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 38 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 23 ساعت پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 2 ساعت پيش
29 میلیون تومان
مساحت زمین: 75 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 386 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2014 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 595 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قزوینزمین آبیکزمین البرززمین بوئين زهرازمین تاکستان