جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان قزوين

115 میلیون تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 127 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 37 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 16 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 35000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 34 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 روز و 18 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 1036 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 241 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 106 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 15 ساعت پيش
540 میلیون تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 18 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 9 روز و 19 ساعت پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 330 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 484 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 34 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 13 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 21 ساعت پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 21 ساعت پيش
36 میلیون تومان
مساحت زمین: 173 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 208 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 20 ساعت پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 1300 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 138 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 26 روز و 11 ساعت پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 12 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 130000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 19 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 350 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
18 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قزوینزمین آبیکزمین البرززمین بوئين زهرازمین تاکستان