جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان قزوين

160 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 40 هزار تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
آگهی توسط مالک 13 ساعت و 8 دقيقه پيش
210 میلیون تومان
مساحت زمین: 1250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 168 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 45 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 18 ساعت پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 850 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 19 ساعت پيش
142/8 میلیون تومان
مساحت زمین: 714 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 44 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 4 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 15 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 19 ساعت پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 8900 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 55 متر
آگهی توسط مالک 9 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مشاور املاک 9 روز و 17 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 16 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 12000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 125 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 19 روز و 23 ساعت پيش
840 میلیون تومان
مساحت زمین: 240000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 3 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
125 میلیون تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 36 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قزوینزمین آبیکزمین البرززمین بوئين زهرازمین تاکستان