جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان قزوين

400 میلیون تومان
مساحت زمین: 1903 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 210 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 36 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 8 ساعت پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 55000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 32 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 300 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 4 ساعت پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000000 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 250 تومان
کاربری: دامپروری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
2/56 میلیارد تومان
مساحت زمین: 728 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 60000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 300 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 28 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 4 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 1 روز پيش
555 میلیون تومان
مساحت زمین: 3500 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 158 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 33 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
70 میلیارد تومان
مساحت زمین: 430000 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 162 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 430 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 6 روز پيش
2/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 22500 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 120 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 14 روز پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 1600 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 16 روز پيش
40 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 18 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قزوینزمین آبیکزمین البرززمین بوئين زهرازمین تاکستان