جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان قزوين

38/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3500000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 11 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10000 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 7 ساعت پيش
10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 400000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 25 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 300 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 5 ساعت پيش
29 میلیون تومان
مساحت زمین: 850 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 34 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 9 ساعت پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 7 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مشاور املاک 23 روز و 8 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مشاور املاک 23 روز و 8 ساعت پيش
75 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2800000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 26 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 2000 متر
آگهی توسط مشاور املاک 28 روز و 3 ساعت پيش
2/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 54 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
1/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 162 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10/4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 70000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 300 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
504 میلیون تومان
مساحت زمین: 360 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 10 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قزوینزمین آبیکزمین البرززمین بوئين زهرازمین تاکستان