جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان قزوين

195 میلیون تومان
مساحت زمین: 65 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 65 متر
آگهی توسط مالک 9 روز پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 466 هزار تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 15 روز و 7 ساعت پيش
739/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 255 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 3 ساعت پيش
495 میلیون تومان
مساحت زمین: 1035 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 478 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 2300 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 34 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
30 میلیون تومان
مساحت زمین: 137 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 218 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 60000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 28 روز پيش
38/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3500000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 11 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10000 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 17 روز پيش
10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 400000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 25 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 300 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه پيش
29 میلیون تومان
مساحت زمین: 850 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 34 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 2 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 8 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قزوینزمین آبیکزمین البرززمین بوئين زهرازمین تاکستان