جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان قزوين

430 میلیون تومان
مساحت زمین: 856 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 502 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 16 ساعت پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 50000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 12 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 15 روز و 1 ساعت پيش
220 میلیون تومان
مساحت زمین: 15000000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 14 تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 150 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 1 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 1300 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 230 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 14 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 611 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 233 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
195 میلیون تومان
مساحت زمین: 65 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 65 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 5 روز پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 466 هزار تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
739/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 255 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 20 روز پيش
495 میلیون تومان
مساحت زمین: 1035 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 478 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 29 روز پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 2300 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 34 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 2 روز پيش
30 میلیون تومان
مساحت زمین: 137 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 218 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 23 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قزوینزمین آبیکزمین البرززمین تاکستان