جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان قزوين

6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 12 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 19 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 166 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 روز و 9 ساعت پيش
10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 50000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک 2 روز و 10 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 23000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 21 هزار تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
آگهی توسط مالک 10 روز و 15 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 9000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 44 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 10 ساعت پيش
7/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 15 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 21 ساعت پيش
20 میلیارد تومان
مساحت زمین: 82700 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 241 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 480 متر
آگهی توسط مالک 28 روز و 14 ساعت پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 1200 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 11 روز پيش
35 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
40 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 14 روز پيش
210 میلیون تومان
مساحت زمین: 2400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 87 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قزوینزمین آبیکزمین البرززمین بوئين زهرازمین تاکستان