جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان قزوين

250 میلیون تومان
مساحت زمین: 10360 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 24 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 106/3 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 9 ساعت پيش
850 میلیون تومان
مساحت زمین: 1700 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 11 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 5625 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 71 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 32 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 20 ساعت پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 3600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 180 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 33 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 2 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 15000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 10 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 5 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 1903 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 210 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 36 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 55000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 32 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 300 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 8 روز پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 250 تومان
کاربری: دامپروری
آگهی توسط مالک 2 ماه و 11 روز پيش
2/56 میلیارد تومان
مساحت زمین: 728 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 22 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 60000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 300 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 28 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 1 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قزوینزمین آبیکزمین البرززمین بوئين زهرازمین تاکستان