جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان مرکزي

35 میلیون تومان
مساحت زمین: 50000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 700 تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 103 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 21 ساعت پيش
3/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 12 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 19 ساعت پيش
95 میلیون تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 271 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 40000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 45 هزار تومان
کاربری: دامپروری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 228 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 550 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 454 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 14 روز پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
55 میلیون تومان
مساحت زمین: 3500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 15 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 2 روز پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 9 روز پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 227 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 11 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 750000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 5 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20000 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 16 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اراکزمین تفرشزمین خمینزمین دلیجانزمین زرندیهزمین ساوهزمین شازندزمین محلات