جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان مرکزي

2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 40000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 62 هزار تومان
کاربری: دامپروری
آگهی توسط مالک 13 روز و 13 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 18 ساعت پيش
30 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 23 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 10 روز پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 50000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 3 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 27 روز پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 1000 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 27 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 28 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 66 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 2 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 15 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 17000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 26 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 23 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 17000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 26 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 23 روز پيش
130 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 520 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 29 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اراکزمین تفرشزمین خمینزمین دلیجانزمین زرندیهزمین ساوهزمین شازندزمین کمیجانزمین محلات