جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان مرکزي

1/426 میلیارد تومان
مساحت زمین: 317 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/4 میلیون تومان
کاربری: انبار
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 19 ساعت پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 15 روز و 19 ساعت پيش
30 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 10 ساعت پيش
40 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
255 میلیون تومان
مساحت زمین: 5106 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 49 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1500000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 10 هزار تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 1000 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 7 روز پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 58 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 11 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1500000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 666 تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 22 روز پيش
1/27 میلیارد تومان
مساحت زمین: 966 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 27 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 4 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 2 روز پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1430000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 4 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اراکزمین آشتیانزمین تفرشزمین خمینزمین دلیجانزمین زرندیهزمین ساوهزمین شازندزمین محلات