جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان مرکزي

55 میلیون تومان
مساحت زمین: 3500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 15 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 4 روز و 12 ساعت پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 11 روز و 10 ساعت پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 227 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 2 ساعت پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 750000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 5 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20000 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 14 ساعت پيش
65 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 81 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 16 ساعت پيش
370 میلیون تومان
مساحت زمین: 378 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 978 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 1 ساعت پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 340 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 176 هزار تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
طول بر اصلی: 27 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 5 ساعت پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 853 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 164 هزار تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 11000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 70 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 10 روز پيش
280 میلیون تومان
مساحت زمین: 1080 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 259 هزار تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1000 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 10 روز پيش
830 میلیون تومان
مساحت زمین: 1750 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 474 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 13 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اراکزمین تفرشزمین خمینزمین دلیجانزمین زرندیهزمین ساوهزمین شازندزمین محلات