جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان مرکزي

4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 160000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 25 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 1 ساعت پيش
270 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 270 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 7 روز و 21 ساعت پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 8000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 7 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 500 متر
آگهی توسط مالک 28 روز و 9 ساعت پيش
76 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 38 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
1/426 میلیارد تومان
مساحت زمین: 317 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/4 میلیون تومان
کاربری: انبار
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 11 روز پيش
30 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 18 روز پيش
40 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 12 روز پيش
255 میلیون تومان
مساحت زمین: 5106 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 49 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 16 روز پيش
15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1500000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 10 هزار تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 1000 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 26 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 3 روز پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 58 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 7 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اراکزمین آشتیانزمین تفرشزمین خمینزمین دلیجانزمین زرندیهزمین ساوهزمین محلات