جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در بهشهر

125 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 5 ساعت پيش
40 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 40 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 5 ساعت پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 527 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 554 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 722 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 8 روز پيش
453 میلیون تومان
مساحت زمین: 1512 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 299 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 11 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 2600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 76 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 14 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 66 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 23 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1000 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 23 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 1150 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 173 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 24 روز پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 8000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 2000 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 24 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 25 روز پيش
1/111 میلیارد تومان
مساحت زمین: 22000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 6 ماه و 3 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین بهشهرویلا در بهشهرزمین یانه سرویلا در یانه سر