جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در بهشهر

4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 31000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 145 هزار تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 150 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 6 ساعت پيش
2/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 90 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 233 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
117 میلیون تومان
مساحت زمین: 1700 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 68 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 2 روز پيش
1/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 16000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 106 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 9 روز پيش
420 میلیون تومان
مساحت زمین: 6500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 64 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 18 روز پيش
121/2 میلیون تومان
مساحت زمین: 202 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 20 روز پيش
125 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 2 روز پيش
40 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 40 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 2 روز پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 527 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 6 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 554 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 722 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 7 ماه و 2 روز پيش
453 میلیون تومان
مساحت زمین: 1512 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 299 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 6 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 2600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 76 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 8 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین بهشهرویلا در بهشهرزمین یانه سرویلا در یانه سر