جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در بهشهر

100 میلیارد تومان
مساحت زمین: 100000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1000 متر
آگهی توسط مالک 27 روز و 23 ساعت پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 6 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 28 روز پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 28 روز پيش
720 میلیون تومان
مساحت زمین: 8000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 90 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 6 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 34 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
65 میلیون تومان
مساحت زمین: 625 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 104 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 27 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 1800 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 11 روز پيش
220 میلیون تومان
مساحت زمین: 1772 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 124 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 23 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 21 روز پيش
77/3 میلیون تومان
مساحت زمین: 221 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 21 روز پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 170 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه پيش
6/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 660 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 11 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین بهشهرویلا در بهشهرزمین یانه سرویلا در یانه سر