جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در بهشهر

720 میلیون تومان
مساحت زمین: 8000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 90 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 روز و 16 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 34 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 8 ساعت پيش
65 میلیون تومان
مساحت زمین: 625 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 104 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 23 روز و 11 ساعت پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 1800 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
220 میلیون تومان
مساحت زمین: 1772 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 124 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 17 روز پيش
77/3 میلیون تومان
مساحت زمین: 221 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 17 روز پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 170 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 26 روز پيش
6/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 660 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 7 روز پيش
560 میلیون تومان
مساحت زمین: 16000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 35 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 22 روز پيش
33 میلیون تومان
مساحت زمین: 304 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 108 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 4 روز پيش
185 میلیون تومان
مساحت زمین: 720 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 256 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 33 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 5 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین بهشهرویلا در بهشهرزمین یانه سرویلا در یانه سر