جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در عباس آباد

فوق العاده
2/95 میلیارد تومان
مساحت زمین: 15500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 190 هزار تومان
کاربری: باغشهر

شماره تماس: 0844-501 (0912)
1/4 هزار
1- زمین به27 قطعه 500 متری تفکیک که هر یک دارای سند شش دانگ منگوله دار جداگانه می باشد(27 سند). 2- دور زمین شهرک دیوار کشی شده است. 3- خیابان های داخلی شهرک احداث شده است. 4- هر ضلع خیابان فرعی(شمالی یا جنوبی) شامل 6 قطعه 500 متری که 2 قطعه اول مجوز ساخت مسکونی و مابقی قطعات با پرداخت هزینه قانونی به بنیاد مسکن جواز ساخت دریافت می گردد. 5- آب...
2/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3208 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 716 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 روز و 2 ساعت پيش
165 میلیون تومان
مساحت زمین: 308 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 535 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17/1 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 11 ساعت پيش
248 میلیون تومان
مساحت زمین: 310 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 16 روز پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 12000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک 17 روز و 15 ساعت پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 583 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 20 ساعت پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 295 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 288 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
1/339 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1339 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
510 میلیون تومان
مساحت زمین: 1700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 204 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 882 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 804 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 808 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
320 میلیون تومان
مساحت زمین: 380 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 842 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین عباس آبادویلا در عباس آبادزمین کلارآبادویلا در کلارآباد