جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در عباس آباد

فوق العاده
430 میلیون تومان
مساحت زمین: 257 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر

شماره تماس: 2191-137 (0912)
2/8 هزار
فوق العاده
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 493 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 507 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر

شماره تماس: 9216-202 (0912)
7/4 هزار
510 متر زمین با عرض 1 متر عقب نشینی در طول 17 متر = 493 متر
2/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3208 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 716 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 روز و 7 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 834 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 599 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 16 ساعت پيش
525 میلیون تومان
مساحت زمین: 7000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 75 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 80 متر
آگهی توسط مشاور املاک 12 روز و 18 ساعت پيش
430 میلیون تومان
مساحت زمین: 743 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 578 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 2 ساعت پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 405 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 395 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 2 ساعت پيش
225 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 450 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 22 ساعت پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 642 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 31 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 2 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 27 روز پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 266 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 338 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 484 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 619 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 5 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین عباس آبادویلا در عباس آبادزمین کلارآبادویلا در کلارآباد