جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در سوادکوه

40 میلیون تومان
مساحت زمین: 730 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 54 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 13 ساعت پيش
105 میلیون تومان
مساحت زمین: 2100 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 22 ساعت پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 265 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 188 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 2 ساعت پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 217 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 276 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
175 میلیون تومان
مساحت زمین: 520 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 336 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 27 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 23 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 12000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 83 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 24 روز پيش
110 میلیون تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 24 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 11000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 109 هزار تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 99 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 6 روز پيش
330 میلیون تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 10 روز پيش
55 میلیون تومان
مساحت زمین: 370 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 148 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 15 روز پيش
54 میلیون تومان
مساحت زمین: 270 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 24 روز پيش
410 میلیون تومان
مساحت زمین: 1900 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 215 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 1 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین سوادکوهویلا در سوادکوهزمین شیرگاهویلا در شیرگاه