جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در سوادکوه

72 میلیون تومان
مساحت زمین: 368 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 195 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 7 ساعت پيش
198 میلیون تومان
مساحت زمین: 440 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 450 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 8 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 28 متر
آگهی توسط مشاور املاک 20 روز و 3 ساعت پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 14000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 71 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 7 ساعت پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 207 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 338 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
570 میلیون تومان
مساحت زمین: 1890 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 301 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 166 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 160 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
425 میلیون تومان
مساحت زمین: 1700 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 32 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 10 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 189 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 793 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 10 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 10 روز پيش
40 میلیون تومان
مساحت زمین: 730 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 54 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین سوادکوهویلا در سوادکوهزمین شیرگاهویلا در شیرگاه