جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در سوادکوه

600 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 80 متر
آگهی توسط مالک 21 ساعت و 34 دقيقه پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 171 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 7 ساعت پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 21 ساعت پيش
105 میلیون تومان
مساحت زمین: 2100 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 10 ساعت پيش
40 میلیون تومان
مساحت زمین: 730 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 54 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 10 ساعت پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 17 روز و 6 ساعت پيش
680 میلیون تومان
مساحت زمین: 3400 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 119 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 14 ساعت پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 265 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 188 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 217 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 276 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 10 روز پيش
175 میلیون تومان
مساحت زمین: 520 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 336 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 27 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 20 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 12000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 83 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 20 روز پيش
110 میلیون تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 20 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین سوادکوهویلا در سوادکوهزمین شیرگاهویلا در شیرگاه