جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در قائم‌شهر

130 میلیون تومان
مساحت زمین: 208 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 625 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 3 ساعت و 19 دقيقه پيش
1/35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 548 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 14/5 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 5 ساعت پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 45 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 11 روز و 4 ساعت پيش
675 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 19 ساعت پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 8000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 125 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 65 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 2 ساعت پيش
245 میلیون تومان
مساحت زمین: 170 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 23 روز و 6 ساعت پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 140 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 23 روز و 6 ساعت پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 120 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 29 روز و 11 ساعت پيش
105 میلیون تومان
مساحت زمین: 232 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 452 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
1/35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 452 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/9 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
42 میلیون تومان
مساحت زمین: 120 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: انبار
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قائم‌شهرویلا در قائم‌شهرزمین کیاکلاویلا در کیاکلا