جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در آمل

50 میلیون تومان
مساحت زمین: 465 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 107 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 21 ساعت پيش
170 میلیون تومان
مساحت زمین: 613 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 277 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 7 روز و 17 ساعت پيش
145 میلیون تومان
مساحت زمین: 560 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 258 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 11 ساعت پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 8 روز و 19 ساعت پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 13 روز و 13 ساعت پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 16 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 417 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 599 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 17 ساعت پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 13200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 151 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 180 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 10 ساعت پيش
36 میلیون تومان
مساحت زمین: 233 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 154 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12/2 متر
آگهی توسط مالک 26 روز و 22 ساعت پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 290 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 206 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 29 روز و 6 ساعت پيش
85/4 میلیون تومان
مساحت زمین: 305 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 280 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
27 میلیون تومان
مساحت زمین: 117 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 230 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین آملویلا در آملزمین امامزاده عبداللهویلا در امامزاده عبداللهزمین دابودشتویلا در دابودشتزمین لاریجانویلا در لاریجان