جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در بابل

450 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 90 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 12 ساعت پيش
26 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 113 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 21 ساعت پيش
320 میلیون تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 27 روز و 12 ساعت پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 28 متر
آگهی توسط مالک 27 روز و 12 ساعت پيش
65 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 325 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 850 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 82 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 1352 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 59 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 28 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
4/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 851 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 2101 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 380 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 24 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 128 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 937 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 24 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین بابلویلا در بابلزمین بابل کنارویلا در بابل کنارزمین بندپی شرقیویلا در بندپی شرقیزمین بندپی غربیویلا در بندپی غربیزمین گتابویلا در گتابزمین لاله آبادویلا در لاله آباد