جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در بابل

35 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 16 ساعت پيش
320 میلیون تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 10 روز و 12 ساعت پيش
82/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 330 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 10 روز و 12 ساعت پيش
175 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 12 ساعت پيش
330 میلیون تومان
مساحت زمین: 4401 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 74 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 43 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5080 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 885 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 24 روز پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 212 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 330 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 29 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 428 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10/5 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 1 روز پيش
193 میلیون تومان
مساحت زمین: 195 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 989 هزار تومان
کاربری: آموزشی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
1/225 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 9 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 18 روز پيش
1/21 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2200 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 550 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 85 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین بابلویلا در بابلزمین بابل کنارویلا در بابل کنارزمین بندپی شرقیویلا در بندپی شرقیزمین بندپی غربیویلا در بندپی غربیزمین گتابویلا در گتابزمین لاله آبادویلا در لاله آباد