جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در بابل

630 میلیون تومان
مساحت زمین: 7000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 90 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
51/7 میلیون تومان
مساحت زمین: 115 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 450 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 14 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 4500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 88 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
740 میلیون تومان
مساحت زمین: 370 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 20 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 20 روز پيش
78 میلیون تومان
مساحت زمین: 105 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 742 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
52 میلیون تومان
مساحت زمین: 205 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 253 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 205 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 292 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
72 میلیون تومان
مساحت زمین: 205 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 351 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 6 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 285 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 14 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 7 روز پيش
140 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 70 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 115 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 8 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 224 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 267 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 8 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین بابلویلا در بابلزمین بابل کنارویلا در بابل کنارزمین بندپی شرقیویلا در بندپی شرقیزمین بندپی غربیویلا در بندپی غربیزمین گتابویلا در گتابزمین لاله آبادویلا در لاله آباد