جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در بابل

270 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 337 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 49 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 13 ساعت پيش
165 میلیون تومان
مساحت زمین: 2060 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 66/5 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 14 ساعت پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 23 روز و 14 ساعت پيش
404/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 2700 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 149 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 23 روز و 18 ساعت پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 27 روز و 22 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 208 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 226 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 353 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 14 روز پيش
3/14 میلیارد تومان
مساحت زمین: 15700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
130 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 130 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
2/75 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 443 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 25 روز پيش
14/13 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1087 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 12/9 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 48 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 25 روز پيش
320 میلیون تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین بابلویلا در بابلزمین بابل کنارویلا در بابل کنارزمین بندپی غربیویلا در بندپی غربیزمین گتابویلا در گتابزمین لاله آبادویلا در لاله آباد