جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در بابل

2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 54000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 46 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 150 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 4 ساعت پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 54000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 46 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 90 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 9 ساعت پيش
145/2 میلیون تومان
مساحت زمین: 132 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 8/5 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 15 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 3200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 78 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 9 ساعت پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 413 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 387 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 11 ساعت پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 761 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 23 روز و 12 ساعت پيش
270 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 337 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 49 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
165 میلیون تومان
مساحت زمین: 2060 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 66/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
404/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 2700 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 149 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 24 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 208 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 9 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین بابلویلا در بابلزمین بابل کنارویلا در بابل کنارزمین بندپی غربیویلا در بندپی غربیزمین گتابویلا در گتابزمین لاله آبادویلا در لاله آباد