جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در بابل

ویژه
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 205 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 292 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 6 ساعت پيش
72 میلیون تومان
مساحت زمین: 205 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 351 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 17 ساعت پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 285 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 14 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 21 ساعت پيش
140 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 70 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 115 متر
آگهی توسط مالک 10 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 224 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 267 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 10 روز و 1 ساعت پيش
460 میلیون تومان
مساحت زمین: 412 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 11 روز و 17 ساعت پيش
1/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 7 ساعت پيش
315 میلیون تومان
مساحت زمین: 450 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 18 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 2060 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 97 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 66/5 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 21 ساعت پيش
58 میلیون تومان
مساحت زمین: 168 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 345 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 21 روز و 21 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 24 روز و 16 ساعت پيش
660 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 110 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 180 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 18 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین بابلویلا در بابلزمین بابل کنارویلا در بابل کنارزمین بندپی شرقیویلا در بندپی شرقیزمین بندپی غربیویلا در بندپی غربیزمین گتابویلا در گتابزمین لاله آبادویلا در لاله آباد