جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در نور

ویژه
65 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 260 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 13 ساعت پيش
96 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 240 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 9 ساعت و 27 دقيقه پيش
106/4 میلیون تومان
مساحت زمین: 266 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17/5 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 21 ساعت پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 255 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 313 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 16 ساعت پيش
1/354 میلیارد تومان
مساحت زمین: 12300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 110 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 76 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 6 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 181 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 20 ساعت پيش
63 میلیون تومان
مساحت زمین: 210 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 23 ساعت پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 55000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 163 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
3/332 میلیارد تومان
مساحت زمین: 23800 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 140 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 22 روز پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 23 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 900 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 24 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین نورویلا در نورزمین چمستانویلا در چمستان