جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در نور

360 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 1 ساعت پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 3 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 970 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 206 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 روز و 2 ساعت پيش
36 میلیون تومان
مساحت زمین: 170 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 211 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 روز و 8 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 650 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 5 ساعت پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 288 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 277 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 23 ساعت پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 640 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 22 روز و 5 ساعت پيش
34/56 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10800 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 3/2 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 180 متر
آگهی توسط مشاور املاک 24 روز و 8 ساعت پيش
185 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 185 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 2 ساعت پيش
315 میلیون تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 900 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
104 میلیون تومان
مساحت زمین: 410 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 253 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
170 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 170 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 24 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین نورویلا در نورزمین چمستانویلا در چمستان