جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در ساری

60 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 روز و 19 ساعت پيش
32 میلیون تومان
مساحت زمین: 460 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 69 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 19 ساعت پيش
94 میلیون تومان
مساحت زمین: 245 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 383 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 6 ساعت پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 232 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 344 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 6 روز و 13 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 14 ساعت پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 310 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 290 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 13 روز پيش
149 میلیون تومان
مساحت زمین: 272 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 547 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 10 ساعت پيش
245 میلیون تومان
مساحت زمین: 7000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 35 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 14 روز و 11 ساعت پيش
65 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 216 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 19 ساعت پيش
140 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 70 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 23 روز و 14 ساعت پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 782 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 23 روز و 14 ساعت پيش
35 میلیون تومان
مساحت زمین: 550 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 63 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 23 روز و 14 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین ساریویلا در ساریزمین چهاردانگهویلا در چهاردانگهزمین دودانگهویلا در دودانگهزمین رودپیویلا در رودپیزمین کلیجان رستاقویلا در کلیجان رستاقزمین میان دورودویلا در میان دورود