جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در ساری

150 میلیون تومان
مساحت زمین: 165 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 909 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ساعت و 28 دقيقه پيش
67 میلیون تومان
مساحت زمین: 192 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 348 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مشاور املاک 15 ساعت و 41 دقيقه پيش
105 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 35 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 3 ساعت پيش
119/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 19 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 6 ساعت پيش
20 میلیون تومان
مساحت زمین: 152 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 131 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 20 ساعت پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 750 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 19 ساعت پيش
145 میلیون تومان
مساحت زمین: 535 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 271 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 4 ساعت پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 280 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 21 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 625 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 3 ساعت پيش
35 میلیون تومان
مساحت زمین: 193 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 181 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 8 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 7000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 28 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 2 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 315 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/7 میلیون تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 19 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین ساریویلا در ساریزمین چهاردانگهویلا در چهاردانگهزمین دودانگهویلا در دودانگهزمین رودپیویلا در رودپیزمین کلیجان رستاقویلا در کلیجان رستاقزمین میان دورودویلا در میان دورود