جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در ساری

160 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 533 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 روز و 18 ساعت پيش
92 میلیون تومان
مساحت زمین: 137 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 671 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 روز و 15 ساعت پيش
58 میلیون تومان
مساحت زمین: 100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 580 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 1 ساعت پيش
130 میلیون تومان
مساحت زمین: 2750 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 47 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 7 ساعت پيش
510 میلیون تومان
مساحت زمین: 60000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 17 ساعت پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9/3 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 20 ساعت پيش
68 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 340 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 14 ساعت پيش
59 میلیون تومان
مساحت زمین: 256 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 230 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 1 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 20 روز و 20 ساعت پيش
189 میلیون تومان
مساحت زمین: 450 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 420 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 3 ساعت پيش
410 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 410 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 24 روز و 7 ساعت پيش
1/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 1 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین ساریویلا در ساریزمین چهاردانگهویلا در چهاردانگهزمین دودانگهویلا در دودانگهزمین رودپیویلا در رودپیزمین کلیجان رستاقویلا در کلیجان رستاقزمین میان دورودویلا در میان دورود