جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در ساری

250 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 416 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 22 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 245 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 9 ساعت پيش
130 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 325 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 7 ساعت پيش
55 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 110 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 17 ساعت پيش
42/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 85 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 11 روز و 17 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 533 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 8 ساعت پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 750 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 17 ساعت پيش
599/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 750 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 799 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 17 ساعت پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 26 روز و 10 ساعت پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 9000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 90 متر
آگهی توسط مالک 27 روز و 11 ساعت پيش
130 میلیون تومان
مساحت زمین: 1300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 27 روز و 13 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مشاور املاک 28 روز و 9 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین ساریویلا در ساریزمین چهاردانگهویلا در چهاردانگهزمین دودانگهویلا در دودانگهزمین رودپیویلا در رودپیزمین کلیجان رستاقویلا در کلیجان رستاقزمین میان دورودویلا در میان دورود