جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در محمودآباد

75 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 روز و 1 ساعت پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 221 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 339 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 6 ساعت پيش
2/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 13000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 176 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک 6 روز و 7 ساعت پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 242 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 289 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10/5 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 21 ساعت پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 18 روز و 6 ساعت پيش
42 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 168 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 22 ساعت پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 513 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 165 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 23 ساعت پيش
128 میلیون تومان
مساحت زمین: 980 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 130 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 26 روز و 18 ساعت پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 187 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 454 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 4 ساعت پيش
88 میلیون تومان
مساحت زمین: 324 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 271 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 18/2 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
92 میلیون تومان
مساحت زمین: 340 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 270 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
103 میلیون تومان
مساحت زمین: 411 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 8/3 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین محمودآبادویلا در محمودآبادزمین سرخ رودویلا در سرخ رود