جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در محمودآباد

1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 757 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
آگهی توسط مشاور املاک 23 ساعت و 10 دقيقه پيش
640 میلیون تومان
مساحت زمین: 4338 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 147 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 17 ساعت پيش
1/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 612 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 9 روز و 7 ساعت پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مشاور املاک 10 روز و 23 ساعت پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 12 ساعت پيش
72 میلیون تومان
مساحت زمین: 266 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 270 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 14 روز و 17 ساعت پيش
337 میلیون تومان
مساحت زمین: 225 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مشاور املاک 15 روز و 4 ساعت پيش
270 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مشاور املاک 15 روز و 4 ساعت پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 236 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 381 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 4 ساعت پيش
130 میلیون تومان
مساحت زمین: 278 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 467 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 28 روز و 20 ساعت پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/7 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 42 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین محمودآبادویلا در محمودآبادزمین سرخ رودویلا در سرخ رود