جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در محمودآباد

50 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 277 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 3 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 14/5 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 12 ساعت پيش
2/55 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 850 هزار تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 8 روز و 9 ساعت پيش
65 میلیون تومان
مساحت زمین: 202 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 321 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 11 روز و 15 ساعت پيش
3/575 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7150 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 17 ساعت پيش
1/679 میلیارد تومان
مساحت زمین: 8399 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 13 روز و 18 ساعت پيش
95/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 319 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 16 روز و 11 ساعت پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 2100 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 114 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مشاور املاک 17 روز و 11 ساعت پيش
310 میلیون تومان
مساحت زمین: 1130 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 274 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 7 ساعت پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مشاور املاک 23 روز و 18 ساعت پيش
45 میلیون تومان
مساحت زمین: 208 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 216 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 2 روز پيش
125 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین محمودآبادویلا در محمودآبادزمین سرخ رودویلا در سرخ رود