جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در محمودآباد

فوق العاده
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: توریستی

شماره تماس: 1416-971 (0938)
شماره تماس: 2009-154 (0939)
2/9 هزار
23متر بر ،روبه دریا ، فاصله تا لب آب 1برای دیدن ملک با بنگاه افریقا هماهنگ نمایید
340 میلیون تومان
مساحت زمین: 8000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 42 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 1 روز پيش
34/2 میلیون تومان
مساحت زمین: 214 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 160 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 روز و 22 ساعت پيش
125 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 694 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 3 ساعت پيش
620 میلیون تومان
مساحت زمین: 1336 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 464 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 7 روز و 16 ساعت پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 450 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 3 ساعت پيش
123 میلیون تومان
مساحت زمین: 205 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مشاور املاک 11 روز و 4 ساعت پيش
97/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 348 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مشاور املاک 11 روز و 6 ساعت پيش
64/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 260 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 248 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 11 روز و 6 ساعت پيش
48/7 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 195 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک 11 روز و 7 ساعت پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مشاور املاک 12 روز و 16 ساعت پيش
368 میلیون تومان
مساحت زمین: 4600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 39 متر
آگهی توسط مشاور املاک 13 روز و 3 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین محمودآبادویلا در محمودآبادزمین سرخ رودویلا در سرخ رود