جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در محمودآباد

1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 14/5 متر

شماره تماس: 8154-334 (0912)
7/2 هزار
بر اصلی اتوبان. زمین به مساحت 1000 مترمربع دارای 500 متر کاربری به همراه سند رسمی روبروی هتل نیلوفر تخفیف خوب پای معامله دارد.
108 میلیون تومان
مساحت زمین: 167 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 646 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز و 17 ساعت پيش
47 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 204 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 23 ساعت پيش
470 میلیون تومان
مساحت زمین: 187 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14/9 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 11 ساعت پيش
125 میلیون تومان
مساحت زمین: 286 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 437 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 15 ساعت پيش
38 میلیون تومان
مساحت زمین: 90 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 422 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 17 ساعت پيش
30 میلیون تومان
مساحت زمین: 243 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 123 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 12 ساعت پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 12 ساعت پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 208 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 16 روز و 14 ساعت پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 13 ساعت پيش
34 میلیون تومان
مساحت زمین: 309 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 110 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 26 روز و 18 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 980 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 255 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 26 روز و 20 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین محمودآبادویلا در محمودآبادزمین سرخ رودویلا در سرخ رود