جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در محمودآباد

45 میلیون تومان
مساحت زمین: 208 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 216 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 21 ساعت پيش
125 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 6 ساعت پيش
470 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 7 ساعت پيش
22 میلیون تومان
مساحت زمین: 226 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 97 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 9 روز و 8 ساعت پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 212 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 754 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 11 روز پيش
935 میلیون تومان
مساحت زمین: 17000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 59 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 11 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 208 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 14 روز و 1 ساعت پيش
40 میلیون تومان
مساحت زمین: 283 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 141 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 283 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 23 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 13200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 30 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 132 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 11 ساعت پيش
44/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 145 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 310 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 22 ساعت پيش
225 میلیون تومان
مساحت زمین: 320 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 703 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 26 روز و 8 ساعت پيش
95 میلیون تومان
مساحت زمین: 490 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 193 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19/38 متر
آگهی توسط مالک 29 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین محمودآبادویلا در محمودآبادزمین سرخ رودویلا در سرخ رود