جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در محمودآباد

400 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 571 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 روز و 19 ساعت پيش
146/3 میلیون تومان
مساحت زمین: 209 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 13 ساعت پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 320 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک 7 روز و 13 ساعت پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 1250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 64 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 7 ساعت پيش
95 میلیون تومان
مساحت زمین: 360 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 263 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 11 ساعت پيش
125 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 2 ساعت پيش
225 میلیون تومان
مساحت زمین: 130 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 4 ساعت پيش
105 میلیون تومان
مساحت زمین: 275 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 381 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 18 روز و 12 ساعت پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 23 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 12 ساعت پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 32 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 10 ساعت پيش
2/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 13000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 176 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک 19 روز و 15 ساعت پيش
7/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 350000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 22 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 20 روز و 12 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین محمودآبادویلا در محمودآبادزمین سرخ رودویلا در سرخ رود