جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در رامسر

فوق العاده
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 288 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 347 هزار تومان
کاربری: مسکونی

شماره تماس: 9840-392 (0911)
شماره تماس: 0162-891 (0911)
16/6 هزار
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 1647 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 91 هزار تومان
کاربری: توریستی
آگهی توسط مالک 1 روز و 4 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 920 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 217 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 روز و 5 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 29 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 1 ساعت پيش
720 میلیون تومان
مساحت زمین: 7000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 102 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز و 8 ساعت پيش
167 میلیون تومان
مساحت زمین: 334 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 10 روز و 6 ساعت پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2150 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 5 ساعت پيش
201 میلیون تومان
مساحت زمین: 1343 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 149 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 45 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 18 ساعت پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 1090 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 220 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 12 روز و 7 ساعت پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 14 روز و 3 ساعت پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2900 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 344 هزار تومان
کاربری: توریستی
آگهی توسط مالک 23 روز و 22 ساعت پيش
121/8 میلیون تومان
مساحت زمین: 203 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 21 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین رامسرویلا در رامسر