جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در رامسر

فوق العاده
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 288 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 347 هزار تومان
کاربری: مسکونی

شماره تماس: 9840-392 (0911)
شماره تماس: 0162-891 (0911)
20/3 هزار
280 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 933 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 روز و 19 ساعت پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 1090 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 220 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 5 روز و 22 ساعت پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2150 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 7 ساعت پيش
220 میلیون تومان
مساحت زمین: 370 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 594 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 19 ساعت پيش
210 میلیون تومان
مساحت زمین: 370 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 567 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 19 ساعت پيش
720 میلیون تومان
مساحت زمین: 7000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 102 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 12 روز و 23 ساعت پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 1580 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 569 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 13 روز و 15 ساعت پيش
1/05 میلیارد تومان
مساحت زمین: 377 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/7 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 10/5 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 5 ساعت پيش
201 میلیون تومان
مساحت زمین: 1343 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 149 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 45 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 9 ساعت پيش
128 میلیون تومان
مساحت زمین: 330 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 387 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 25 روز و 9 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 920 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 217 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 25 روز و 16 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین رامسرویلا در رامسر