جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در فریدونکنار

169/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 113 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 2 ساعت پيش
170 میلیون تومان
مساحت زمین: 218 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 779 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 12 روز و 1 ساعت پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 102 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 882 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 10 ساعت پيش
127/6 میلیون تومان
مساحت زمین: 211 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 604 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 28 روز و 3 ساعت پيش
207 میلیون تومان
مساحت زمین: 310 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 667 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 3 ساعت پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 497 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 11 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 11 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 266 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 375 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 11 روز پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 229 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 698 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 92 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 815 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17/8 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 21 روز پيش
95 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 380 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 8 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین فریدونکنارویلا در فریدونکنارزمین فريدونکنار بخش دهفريویلا در فريدونکنار بخش دهفري