جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در فریدونکنار

250 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 625 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز و 14 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4563 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 328 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 8 ساعت پيش
87 میلیون تومان
مساحت زمین: 311 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 279 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18/36 متر
آگهی توسط مشاور املاک 9 روز و 14 ساعت پيش
140 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 9 روز و 14 ساعت پيش
1/56 میلیارد تومان
مساحت زمین: 710 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 41/5 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 5 ساعت پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 313 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 766 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 10 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
137 میلیون تومان
مساحت زمین: 211 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 649 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 17 روز پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: انبار
آگهی توسط مالک 2 ماه و 20 روز پيش
5/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 680 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 8/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 3 ماه و 16 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 334 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 598 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 2 روز پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 102 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 882 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 28 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین فریدونکنارویلا در فریدونکنارزمین فريدونکنار بخش دهفريویلا در فريدونکنار بخش دهفري