جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در نوشهر

ویژه
175 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 175 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 22 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11/3 متر
آگهی توسط مالک 18 ساعت و 25 دقيقه پيش
110 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 550 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 18 ساعت و 25 دقيقه پيش
420 میلیون تومان
مساحت زمین: 612 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 686 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مشاور املاک 5 روز و 22 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 404 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 742 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 10 ساعت پيش
203 میلیون تومان
مساحت زمین: 370 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 548 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 16 ساعت پيش
645 میلیون تومان
مساحت زمین: 433 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 16 ساعت پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 21 ساعت پيش
93 میلیون تومان
مساحت زمین: 270 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 344 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 7 روز و 15 ساعت پيش
110 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 550 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 21 ساعت پيش
15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 750 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 20 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 21/5 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 17 ساعت پيش
1/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 17 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین نوشهرویلا در نوشهرزمین کجورویلا در کجور