جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در تنکابن

50 میلیون تومان
مساحت زمین: 223 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 224 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 18 ساعت و 26 دقيقه پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 425 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 423 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 22 ساعت و 59 دقيقه پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 142 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 23 ساعت پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 116 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 23 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 5200 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 38 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 33 متر
آگهی توسط مالک 23 ساعت و 1 دقيقه پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 822 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 23 متر
آگهی توسط مالک 23 ساعت و 1 دقيقه پيش
1/015 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10152 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک 1 روز و 20 ساعت پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12/68 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 20 ساعت پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 685 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 روز و 21 ساعت پيش
55 میلیون تومان
مساحت زمین: 273 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 201 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز و 8 ساعت پيش
220 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 880 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز و 8 ساعت پيش
340 میلیون تومان
مساحت زمین: 530 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 641 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز و 8 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تنکابنویلا در تنکابنزمین تنکابن بخش خرم آبادویلا در تنکابن بخش خرم آبادزمین نشتاویلا در نشتا