جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در چالوس

520 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 650 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر

شماره تماس: 5635-134 (0912)
3 هزار
ملک در شهرک یاس خزر که مشتمل بر 56 قطعه زمین مسکونی می باشد و از خیابان اصلی کناره چالوس نمک ابرود حدود 300 متر فاصله دارد قرار دارد.
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 286 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 629 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مشاور املاک 23 ساعت و 14 دقيقه پيش
175/8 میلیون تومان
مساحت زمین: 393 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 447 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 روز و 14 ساعت پيش
217/7 میلیون تومان
مساحت زمین: 260 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 837 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 روز و 14 ساعت پيش
171/6 میلیون تومان
مساحت زمین: 286 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 روز و 14 ساعت پيش
148/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 392 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 380 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 روز و 15 ساعت پيش
980 میلیون تومان
مساحت زمین: 2800 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 روز و 15 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 2180 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 91 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 روز و 10 ساعت پيش
270 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 900 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 14 ساعت پيش
187 میلیون تومان
مساحت زمین: 670 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 279 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مشاور املاک 8 روز و 16 ساعت پيش
45 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 20 ساعت پيش
420 میلیون تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 10 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین چالوسویلا در چالوسزمین کلاردشتویلا در کلاردشتزمین مرزن آبادویلا در مرزن آباد