جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در چالوس

ویژه
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5300 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 283 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 90 متر
آگهی توسط مشاور املاک 27 روز و 21 ساعت پيش
26 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 86 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 17 ساعت پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 701 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 128 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 18 ساعت پيش
65 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 282 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مشاور املاک 6 روز و 13 ساعت پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 392 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 306 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 21 ساعت پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 23 ساعت پيش
285 میلیون تومان
مساحت زمین: 475 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 14 ساعت پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 320 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 218 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مشاور املاک 19 روز و 15 ساعت پيش
3/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 19 روز و 15 ساعت پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 283 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 16 ساعت پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 304 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 23 ساعت پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 391 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 179 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 14 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین چالوسویلا در چالوسزمین کلاردشتویلا در کلاردشتزمین مرزن آبادویلا در مرزن آباد