جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در چالوس

فوق العاده
68/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 228 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر

شماره تماس: 3677-643 (0912)
5/6 هزار
دیوارکشی شده، 300 مترمربع در بافت مسکونی آماده ساخت با کنتر آب مبلغ توافقی می باشد.
69 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 روز و 5 ساعت پيش
220 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 550 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 16 ساعت پيش
620 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 620 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 روز و 21 ساعت پيش
170 میلیون تومان
مساحت زمین: 466 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 364 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 روز و 23 ساعت پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 8400 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 595 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 150 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 4 ساعت پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 450 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 188 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 4 روز پيش
560 میلیون تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 600 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 18 ساعت پيش
3/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 5 روز پيش
135 میلیون تومان
مساحت زمین: 265 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 509 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 2 ساعت پيش
220 میلیون تومان
مساحت زمین: 550 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 1 ساعت پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 357 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 1 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین چالوسویلا در چالوسزمین کلاردشتویلا در کلاردشتزمین مرزن آبادویلا در مرزن آباد