جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در چالوس

ویژه
310 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 620 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 19 روز و 15 ساعت پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 1033 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 435 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 2690 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 4 ساعت پيش
230 میلیون تومان
مساحت زمین: 7000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 32 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 21 ساعت پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 320 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 218 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 10 ساعت پيش
3/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 6 روز و 10 ساعت پيش
16 میلیارد تومان
مساحت زمین: 32000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 80 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 16 ساعت پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 13 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 50000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 30 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 12 روز و 9 ساعت پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 870 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 206 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 16 روز و 10 ساعت پيش
56/4 میلیون تومان
مساحت زمین: 470 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 250 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 18 ساعت پيش
30 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 20 ساعت پيش
35 میلیون تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 21 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین چالوسویلا در چالوسزمین کلاردشتویلا در کلاردشتزمین مرزن آبادویلا در مرزن آباد