جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در نکا

100 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 12 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 2 ساعت پيش
825 میلیون تومان
مساحت زمین: 11000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 75 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 9 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 13600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 14 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 15 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 10 ماه و 5 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 160 هزار تومان
کاربری: دامپروری
آگهی توسط مالک 10 ماه و 7 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 1300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 153 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 10 ماه و 13 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 100 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 10 ماه و 29 روز پيش
485 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 121 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 9 روز پيش
260 میلیون تومان
مساحت زمین: 1300 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 11 ماه و 10 روز پيش
1/75 میلیارد تومان
مساحت زمین: 50000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 35 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 133 متر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 22 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین نکاویلا در نکازمین هزار جریبویلا در هزار جریب