جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان لرستان

2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 12/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 10 روز و 7 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 102 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 14/7 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 18 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 90 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 14 ساعت پيش
185 میلیون تومان
مساحت زمین: 8000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 23 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 27 روز و 16 ساعت پيش
65 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 325 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 4 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 833 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 12 روز پيش
72 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 26 روز پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 466 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 705 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 6 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 130000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 12 روز پيش
40 میلیون تومان
مساحت زمین: 113 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 28 روز پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 225 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 711 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 7 ماه پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 190 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 842 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 6 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین خرم‌آبادزمین ازنازمین بروجرد