جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان کرمانشاه

95 میلیون تومان
مساحت زمین: 19250 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 21 ساعت و 52 دقيقه پيش
1/05 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 750 هزار تومان
کاربری: آموزشی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 20 ساعت پيش
310 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 22 روز و 20 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 100000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 2 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10000 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 550 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 17/5 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 2 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 18000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 55 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 16 روز پيش
11 میلیارد تومان
مساحت زمین: 55000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 120 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 7 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 50 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 20 روز پيش
195 میلیون تومان
مساحت زمین: 170 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 28 روز پيش
2/205 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7350 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 400 متر
آگهی توسط مشاور املاک 11 ماه و 1 روز پيش
275 میلیون تومان
مساحت زمین: 125 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 1 سال پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرمانشاهزمین سرپل ذهابزمین قصر شیرینزمین کنگاور