جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان کردستان

40 میلیون تومان
مساحت زمین: 113 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 353 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 6 روز و 11 ساعت پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1280 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 40000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 2 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 26 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 176 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 568 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 27 روز پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 9000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 1 روز پيش
173 میلیون تومان
مساحت زمین: 153 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 2 روز پيش
260 میلیون تومان
مساحت زمین: 260 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 2 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 207 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مشاور املاک 10 ماه و 7 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 120 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 833 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 9 روز پيش
58 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 386 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 10 ماه و 26 روز پيش
15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 254000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 59 هزار تومان
کاربری: توریستی
آگهی توسط مالک 11 ماه پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین سنندجزمین بیجارزمین سقز