جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان کردستان

350 میلیون تومان
مساحت زمین: 40000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 8 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 3 روز پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6500 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 923 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 15 روز پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 9000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 19 روز پيش
560 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 6 ماه و 3 روز پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 110 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 818 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 6 ماه و 20 روز پيش
40 میلیون تومان
مساحت زمین: 113 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 353 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 7 ماه و 6 روز پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1280 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 2 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 40000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 2 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 9 ماه و 26 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 176 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 568 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 9 ماه و 27 روز پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 9000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 1 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین سنندجزمین بیجارزمین سقززمین مریوان