جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خوزستان

1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 18 روز و 11 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 303 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 825 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 6 روز پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 42 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 15 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 21 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 138 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7/5 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 21 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 13755 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 109 هزار تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 5 ماه و 5 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 146 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 20/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 6 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 18 روز پيش
488/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 738 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 662 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 21 روز پيش
24 میلیارد تومان
مساحت زمین: 580000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 41 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 24 روز پيش
720 میلیون تومان
مساحت زمین: 434 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 6 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2400 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 625 هزار تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 6 ماه و 10 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اهواززمین آبادانزمین اندیمشکزمین خرمشهرزمین دزفولزمین شوشزمین شوشترزمین مسجدسلیمان