جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خوزستان

3/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5980 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 635 هزار تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 65 متر
آگهی توسط مالک 27 روز و 13 ساعت پيش
3/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5980 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 635 هزار تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 65 متر
آگهی توسط مالک 28 روز و 13 ساعت پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 196 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 255 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 28 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 1 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 299 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 501 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 12/6 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 21 روز پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 305 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 5/2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 3 ماه و 3 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 3500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 20 روز پيش
630 میلیون تومان
مساحت زمین: 315 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 24 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 360 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 8/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 27 روز پيش
40 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 14 روز پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 520 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 28 روز پيش
30 میلیارد تومان
مساحت زمین: 50000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مشاور املاک 9 ماه و 13 روز پيش
140 میلیون تومان
مساحت زمین: 174 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 804 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 1/75 متر
آگهی توسط مالک 1 سال و 5 ماه پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اهواززمین اندیمشکزمین خرمشهرزمین شوشزمین شوشتر