جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خوزستان

10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 25000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 8 روز و 6 ساعت پيش
100 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 33 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 600 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
42 میلیون تومان
مساحت زمین: 294 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 142 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
990 میلیون تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 49 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 300 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
270 میلیون تومان
مساحت زمین: 245 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 23 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 14 روز پيش
303 میلیون تومان
مساحت زمین: 303 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 2 روز پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 42 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 11 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 17 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 138 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7/5 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 17 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 13755 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 109 هزار تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 7 ماه و 1 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 146 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 20/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 2 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اهواززمین آبادانزمین خرمشهرزمین دزفولزمین شوشزمین شوشترزمین مسجدسلیمان