جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خوزستان

1/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 930 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 38/8 متر
آگهی توسط مالک 3 روز پيش
170 میلیون تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 8 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 روز و 1 ساعت پيش
840 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 1 ساعت پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 1548 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 226 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 8 روز و 7 ساعت پيش
138 میلیون تومان
مساحت زمین: 290 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 475 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 10/5 متر
آگهی توسط مالک 27 روز و 10 ساعت پيش
22 میلیون تومان
مساحت زمین: 72 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 305 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 35 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 16 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 27 روز پيش
230 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 4 روز پيش
2/55 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1700 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 4 ماه و 9 روز پيش
190 میلیون تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 863 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 2 روز پيش
3/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5980 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 635 هزار تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 65 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 3 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اهواززمین اندیمشکزمین خرمشهرزمین شوشزمین شوشتر