جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خوزستان

22 میلیون تومان
مساحت زمین: 72 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 305 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 4 ساعت پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 35 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 13 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 24 روز پيش
230 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 1 روز پيش
2/55 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1700 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 3 ماه و 6 روز پيش
190 میلیون تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 863 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه پيش
3/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5980 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 635 هزار تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 65 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 1 روز پيش
3/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5980 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 635 هزار تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 65 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 2 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 196 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 255 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 28 متر
آگهی توسط مشاور املاک 6 ماه و 5 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 299 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 501 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 12/6 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 25 روز پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 305 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5/2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 7 ماه و 6 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 3500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 8 ماه و 23 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اهواززمین اندیمشکزمین خرمشهرزمین شوش