جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خراسان رضوي

80 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3802 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 21 میلیون تومان
کاربری: انبار

شماره تماس: 8008-068 (0938)
1/5 هزار
زمین فول تجاری و دارای 12 مغازه در حاشیه
1/15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 142 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 12 ساعت پيش
19/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 78 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 6 روز و 6 ساعت پيش
55 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 229 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19/2 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 19 ساعت پيش
34/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 158 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 12 روز و 17 ساعت پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 15 ساعت پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 64 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 17 ساعت پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 18 روز و 18 ساعت پيش
27/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 125 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 220 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 500 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 9 ساعت پيش
1/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 393 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 320000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 15 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
18 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین تربت حیدریهزمین جغتایزمین چنارانزمین سبزوارزمین شانديززمین فریمانزمین قوچانزمین کاشمرزمین کلاتزمین گنابادزمین نیشابور