جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خراسان رضوي

310 میلیون تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 21 ساعت و 1 دقيقه پيش
380 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 6 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 2426 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 24 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 2426 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 14 ساعت پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 293 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 6 ساعت پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 900000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 666 تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 90000 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 4 ساعت پيش
950 میلیون تومان
مساحت زمین: 366 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14/7 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 2 ساعت پيش
40 میلیون تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 44 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 22 روز و 20 ساعت پيش
8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 10 ساعت پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 90 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
360 میلیون تومان
مساحت زمین: 123 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 540 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8/3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
407 میلیون تومان
مساحت زمین: 3700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 110 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین تربت جامزمین تربت حیدریهزمین جوینزمین سبزوارزمین سرخسزمین شانديززمین قوچانزمین کاشمرزمین کلاتزمین گنابادزمین مه ولاتزمین نیشابور