جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خراسان رضوي

500 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 23 ساعت پيش
28 میلیون تومان
مساحت زمین: 225 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 124 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 روز و 6 ساعت پيش
4/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 308 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 15/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 4 ساعت پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 25 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 7 ساعت پيش
22 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 55 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 16 روز و 8 ساعت پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 17 روز و 9 ساعت پيش
32 میلیون تومان
مساحت زمین: 125 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 256 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 18 روز پيش
5 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 7 ساعت پيش
55 میلیون تومان
مساحت زمین: 125 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 440 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 29 روز و 22 ساعت پيش
95 میلیون تومان
مساحت زمین: 130 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 730 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
40 میلیون تومان
مساحت زمین: 40000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
1/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین تربت جامزمین تربت حیدریهزمین جوینزمین چنارانزمین سبزوارزمین سرخسزمین شانديززمین قوچانزمین کاشمرزمین کلاتزمین گنابادزمین مه ولاتزمین نیشابور