جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خراسان رضوي

770 میلیون تومان
مساحت زمین: 86000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 8 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1000 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 21 ساعت پيش
2/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 36000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 66 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 36000 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 17 ساعت پيش
15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 270 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 55/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 12/15 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 20 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 140 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 24 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 40000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 10 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 4000 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 28 روز پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 340 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
945 میلیون تومان
مساحت زمین: 210 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 2 ماه و 2 روز پيش
34 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1738 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 19/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 37 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 3 روز پيش
2/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
765 میلیون تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
69/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 23 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین تربت حیدریهزمین جغتایزمین چنارانزمین خوشابزمین سبزوارزمین شانديززمین فریمانزمین قوچانزمین کاشمرزمین کلاتزمین نیشابور