جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خراسان رضوي

1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 261 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 13 ساعت پيش
1/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7999 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 156 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 34 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 15 ساعت پيش
19 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1800 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 10/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 65 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 8 ساعت پيش
470 میلیون تومان
مساحت زمین: 252 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 9 روز و 6 ساعت پيش
145 میلیون تومان
مساحت زمین: 125 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 22 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 30 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 14 روز و 11 ساعت پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 9 ساعت پيش
45 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 56 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 9 ساعت پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2051 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 8 ساعت پيش
1/44 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2400 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 27 روز و 12 ساعت پيش
9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 29 روز و 13 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین تربت جامزمین تربت حیدریهزمین جوینزمین چنارانزمین سبزوارزمین سرخسزمین شانديززمین قوچانزمین کاشمرزمین کلاتزمین گنابادزمین مه ولاتزمین نیشابور