جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خراسان رضوي

95 میلیون تومان
مساحت زمین: 130 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 730 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 6 ساعت و 22 دقيقه پيش
40 میلیون تومان
مساحت زمین: 40000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک 1 روز و 11 ساعت پيش
1/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 5 ساعت پيش
8/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 17500 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 971 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 14 ساعت پيش
30 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 12 روز و 13 ساعت پيش
135 میلیون تومان
مساحت زمین: 193 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 14 روز و 8 ساعت پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 12 ساعت پيش
155 میلیون تومان
مساحت زمین: 155 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: اداری
طول بر اصلی: 28 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 4 ساعت پيش
4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
63 میلیون تومان
مساحت زمین: 165 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 381 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 802 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 498 هزار تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 64 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 3/1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین تربت جامزمین تربت حیدریهزمین جوینزمین سبزوارزمین سرخسزمین شانديززمین قوچانزمین کاشمرزمین کلاتزمین گنابادزمین مه ولاتزمین نیشابور