جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خراسان رضوي

4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 3 روز و 22 ساعت پيش
63 میلیون تومان
مساحت زمین: 165 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 381 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 1 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 802 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 498 هزار تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 64 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 13 ساعت پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 3/1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 18 روز و 1 ساعت پيش
84 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 144 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 21 روز و 7 ساعت پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 333 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 18 ساعت پيش
310 میلیون تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 17 ساعت پيش
380 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 2426 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 24 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 2426 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 293 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 900000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 666 تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 90000 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
950 میلیون تومان
مساحت زمین: 366 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14/7 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین تربت جامزمین تربت حیدریهزمین جوینزمین سبزوارزمین سرخسزمین شانديززمین قوچانزمین کاشمرزمین کلاتزمین گنابادزمین مه ولاتزمین نیشابور