جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خراسان رضوي

2/915 میلیارد تومان
مساحت زمین: 788 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک 8 روز و 22 ساعت پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 100000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 30 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 9 روز و 8 ساعت پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 1550 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 58 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 10 روز و 20 ساعت پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 11 روز و 5 ساعت پيش
25 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 2 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 15 روز و 12 ساعت پيش
65 میلیون تومان
مساحت زمین: 100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 13 ساعت پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 1550 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 58 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 21 روز و 9 ساعت پيش
1/05 میلیارد تومان
مساحت زمین: 840000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 28 روز و 10 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 28 روز و 13 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 40 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
330 میلیون تومان
مساحت زمین: 370 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 891 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 6 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 375 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 533 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین تربت حیدریهزمین جغتایزمین چنارانزمین خوشابزمین سبزوارزمین شانديززمین فریمانزمین قوچانزمین کاشمرزمین کلاتزمین نیشابور