جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خراسان رضوي

360 میلیون تومان
مساحت زمین: 123 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 6 ساعت و 22 دقيقه پيش
4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 540 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 8/3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 13 ساعت پيش
407 میلیون تومان
مساحت زمین: 3700 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 110 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 10 روز و 22 ساعت پيش
15 میلیون تومان
مساحت زمین: 100 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 11 روز و 3 ساعت پيش
170 میلیون تومان
مساحت زمین: 1040 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 163 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 5 ساعت پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 50000 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 14 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 1000 متر
آگهی توسط مشاور املاک 12 روز و 6 ساعت پيش
98 میلیون تومان
مساحت زمین: 198 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 494 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 14 روز و 3 ساعت پيش
1/45 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 145 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 14 روز و 7 ساعت پيش
22/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 150000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 15 روز و 13 ساعت پيش
38 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 190 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 19 روز و 22 ساعت پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 51 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 3 ساعت پيش
5/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 440 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 11/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین تربت جامزمین تربت حیدریهزمین جوینزمین چنارانزمین سبزوارزمین سرخسزمین شانديززمین قوچانزمین کاشمرزمین کلاتزمین مه ولاتزمین نیشابور