جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خراسان شمالي

240 میلیون تومان
مساحت زمین: 13000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 18 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 8 ساعت پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 160 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 23 روز پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 187 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 427 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 13 روز پيش
30 میلیارد تومان
مساحت زمین: 70000000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 428 تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 26 روز پيش
170 میلیون تومان
مساحت زمین: 3600 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 47 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 70 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 2 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 1700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 58 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 14 روز پيش
290 میلیون تومان
مساحت زمین: 1402 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 206 هزار تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
آگهی توسط مالک 8 ماه و 8 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 145 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7/5 متر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 26 روز پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 40 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 125 متر
آگهی توسط مالک 9 ماه و 1 روز پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: انبار
طول بر اصلی: 11/5 متر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 15 روز پيش
35 میلیون تومان
مساحت زمین: 312 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 112 هزار تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 15 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین بجنوردزمین اسفراینزمین شیروانزمین فاروج