جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان کرمان

650 میلیون تومان
مساحت زمین: 330 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 3 ساعت و 50 دقيقه پيش
130 میلیون تومان
مساحت زمین: 159 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 817 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 روز و 5 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 690000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 روز و 6 ساعت پيش
260 میلیون تومان
مساحت زمین: 370 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 702 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 23 ساعت پيش
595 میلیون تومان
مساحت زمین: 402 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 7 روز و 21 ساعت پيش
550 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: اداری
آگهی توسط مالک 13 روز و 7 ساعت پيش
2/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 872 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 20 ساعت پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 70 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 29 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 4 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 35000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 85 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 10 روز پيش
1/928 میلیارد تومان
مساحت زمین: 690000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1000 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 14 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرمانزمین بردسیرزمین بمزمین جیرفتزمین رفسنجانزمین سیرجانزمین شهر بابکزمین قلعه گنج