جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان کرمان

4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5800 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 775 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 70 متر
آگهی توسط مالک 14 ساعت و 17 دقيقه پيش
448 میلیون تومان
مساحت زمین: 140 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 14 ساعت و 39 دقيقه پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 152 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 7 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 690000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 15 روز و 17 ساعت پيش
280 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 8/25 متر
آگهی توسط مالک 26 روز و 23 ساعت پيش
55 میلیون تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 22 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 1 روز پيش
290 میلیون تومان
مساحت زمین: 270 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 112 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
65 میلیون تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 54 هزار تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 36 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 330 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
130 میلیون تومان
مساحت زمین: 159 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 817 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 27 روز پيش
260 میلیون تومان
مساحت زمین: 370 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 702 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 28 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرمانزمین بردسیرزمین بمزمین رفسنجانزمین سیرجانزمین شهر بابکزمین قلعه گنج