جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان کرمان

2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 625 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 7 روز و 16 ساعت پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 475 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 126 هزار تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مشاور املاک 14 روز و 17 ساعت پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 166 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 13 ساعت پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 187 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 534 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 185 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 12 ساعت پيش
159/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 750 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 213 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
84 میلیون تومان
مساحت زمین: 130 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 646 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 24 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 1075 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 279 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 1 روز پيش
37 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2607 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 14/1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 55 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 6 روز پيش
24 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 13 روز پيش
30 میلیون تومان
مساحت زمین: 275 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 109 هزار تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 13 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 140 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 26 روز پيش
13 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 43 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 12 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرمانزمین بردسیرزمین جیرفتزمین رفسنجانزمین زرندزمین سیرجانزمین کهنوج