جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان کرمان

120 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 171 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 4 ساعت پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 720 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 روز و 5 ساعت پيش
22 میلیون تومان
مساحت زمین: 225 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 97 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 روز و 20 ساعت پيش
95 میلیون تومان
مساحت زمین: 177 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 536 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 8 روز و 17 ساعت پيش
30 میلیون تومان
مساحت زمین: 216 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 138 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 26 روز و 5 ساعت پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 32 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 27 روز پيش
235 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 940 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 4 ساعت پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 625 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 475 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 126 هزار تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 16 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 166 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 18 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 187 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 534 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 185 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
159/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 750 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 213 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 18 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرمانزمین بردسیرزمین جیرفتزمین رفسنجانزمین زرندزمین سیرجانزمین کهنوج