جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان کرمان

240 میلیون تومان
مساحت زمین: 196 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 7 ساعت پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 1767 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 101 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 9 ساعت پيش
950 میلیون تومان
مساحت زمین: 5500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 172 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 54 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 6 ساعت پيش
40 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 13/3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
35 میلیون تومان
مساحت زمین: 495 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 70 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 273 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 183 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 190 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
2/415 میلیارد تومان
مساحت زمین: 690000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10000 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
3/45 میلیارد تومان
مساحت زمین: 690000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10000 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
1/18 میلیارد تومان
مساحت زمین: 136 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 8/6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
380 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 633 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 17 روز پيش
140 میلیون تومان
مساحت زمین: 780 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 179 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 26 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرمانزمین بردسیرزمین بمزمین جیرفتزمین رفسنجانزمین زرندزمین سیرجانزمین شهر بابکزمین قلعه گنج