جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان کرمان

60 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 12 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 20 روز و 2 ساعت پيش
580 میلیون تومان
مساحت زمین: 260 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 4 ساعت پيش
355 میلیون تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 750 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 36 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
1/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 376 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 690000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 288 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
55 میلیون تومان
مساحت زمین: 135 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 407 هزار تومان
کاربری: پارکینگ
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 18 روز پيش
225 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
36 میلیون تومان
مساحت زمین: 175 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 205 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 450 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 133 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 5 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرمانزمین بردسیرزمین بمزمین جیرفتزمین رفسنجانزمین زرندزمین سیرجانزمین شهر بابکزمین قلعه گنجزمین کهنوج