جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان کرمان

55 میلیون تومان
مساحت زمین: 2700 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 3 ساعت پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 272 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 220 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 18 ساعت پيش
330 میلیون تومان
مساحت زمین: 375 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 880 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 13 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 235 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 5 ساعت پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
59 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 147 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
260 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 866 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 450 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 777 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
135 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 135 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 28 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 12 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 21 روز پيش
580 میلیون تومان
مساحت زمین: 260 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه پيش
355 میلیون تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 6 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرمانزمین بردسیرزمین بمزمین جیرفتزمین رفسنجانزمین زرندزمین سیرجانزمین شهر بابکزمین قلعه گنجزمین کهنوج