جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان کرمان

60 میلیون تومان
مساحت زمین: 450 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 133 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 7 روز و 13 ساعت پيش
320 میلیون تومان
مساحت زمین: 50000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 6 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 300 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 11 ساعت پيش
105 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 210 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 9 روز و 13 ساعت پيش
550 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 12 روز و 13 ساعت پيش
340 میلیون تومان
مساحت زمین: 340 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9/6 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 7 ساعت پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 1 ساعت پيش
140 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 560 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 171 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 720 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
22 میلیون تومان
مساحت زمین: 225 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 97 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
95 میلیون تومان
مساحت زمین: 177 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 536 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 10 روز پيش
30 میلیون تومان
مساحت زمین: 216 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 138 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 28 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرمانزمین بردسیرزمین جیرفتزمین رفسنجانزمین زرندزمین سیرجانزمین کهنوج