خرید زمین شاهین‌شهر

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان اصفهان - شهر شاهین‌شهر - فاز سی هشت بهشت
قیمت کل 180 میلیون تومان
مساحت زمین: 287 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 627 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 21/7 متر
آگهی توسط مالک
23 روز و 10 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر شاهین‌شهر - خانه کارگر - نسیم 1
قیمت کل 120 میلیون تومان
مساحت زمین: 40 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری:

تجاری

طول بر اصلی: 4/5 متر
آگهی توسط مالک
2 ماه و 17 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر شاهین‌شهر - گلدیس ابتدای - فاز 4 بعد از کارخانه آرد
مساحت زمین: 171 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 555 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مشاور املاک
3 ماه و 2 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر شاهین‌شهر - شهرک میلاد - خیابان ایمان - فرعی 3 شرقی
قیمت کل 230 میلیون تومان
مساحت زمین: 210 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک
4 ماه و 6 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر شاهین‌شهر - خیابان فردوسی فرعی 3 شرقی
مساحت زمین: 750 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مشاور املاک
5 ماه و 7 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر شاهین‌شهر - نسیم یک
قیمت کل 70 میلیون تومان
مساحت زمین: 176 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 397 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک
5 ماه و 16 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر شاهین‌شهر - منطقه صنعتی محمود آباد - حد فاصل - جاده انبار نفت و - جاده ی نیروگاه - خیابان 30 ام
قیمت کل 958/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 639 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری:

صنعتی

آگهی توسط مالک
5 ماه و 23 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر شاهین‌شهر - مابین امام علی و ترمینال ماشان سنگین
قیمت کل 95 میلیون تومان
مساحت زمین: 176 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 539 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک
5 ماه و 25 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر شاهین‌شهر - کوی کارمندان
قیمت کل 170 میلیون تومان
مساحت زمین: 210 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 809 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک
5 ماه و 26 روز پيش در دودوتا ثبت شده