جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین شاهین‌شهر

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 330 میلیون تومان
مساحت زمین: 207 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
4 روز و 5 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 180 میلیون تومان
مساحت زمین: 287 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 627 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 21/7 متر
آگهی توسط مالک
3 ماه و 2 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 120 میلیون تومان
مساحت زمین: 40 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 4/5 متر
آگهی توسط مالک
4 ماه و 26 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 95 میلیون تومان
مساحت زمین: 171 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 555 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
5 ماه و 11 روز پيش ثبت شده