جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری

خريد و فروش زمين در شاهین‌شهر

11 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 22 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 29 روز و 16 ساعت پيش
320 میلیون تومان
مساحت زمین: 207 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 8 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 5750 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 34 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 22 روز پيش
1/85 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/7 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 2 روز پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 225 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 711 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 9 روز پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 25 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 11 روز پيش
8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 55000 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 145 هزار تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 7 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 172 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 581 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 12 روز پيش