جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین شاهین‌شهر

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 200 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
21 روز و 19 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 330 میلیون تومان
مساحت زمین: 207 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
1 ماه و 1 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 140 میلیون تومان
مساحت زمین: 287 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 487 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 21/7 متر
آگهی توسط مالک
4 ماه پيش ثبت شده
قیمت کل 120 میلیون تومان
مساحت زمین: 40 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 4/5 متر
آگهی توسط مالک
5 ماه و 23 روز پيش ثبت شده