جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین شاهین‌شهر

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 320 میلیون تومان
مساحت زمین: 207 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
18 ساعت و 23 دقيقه پيش ثبت شده
قیمت کل 15 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 30 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک
13 روز و 11 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 200 میلیون تومان
مساحت زمین: 5750 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 34 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک
14 روز و 10 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/85 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 3/7 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مشاور املاک
24 روز و 19 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 160 میلیون تومان
مساحت زمین: 225 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 711 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 1 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 75 میلیون تومان
مساحت زمین: 25 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 3 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 15 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 30 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک
4 ماه و 21 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 160 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 888 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک
3 ماه و 29 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 100 میلیون تومان
مساحت زمین: 172 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 581 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک
3 ماه و 4 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 55000 متر مربع
تعداد بر:4 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 145 هزار تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
آگهی توسط مالک
1 ماه و 29 روز پيش ثبت شده