جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین شاهین‌شهر

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 100 میلیون تومان
مساحت زمین: 172 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 581 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک
3 روز و 15 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 160 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 888 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک
28 روز و 15 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 15 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 30 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک
1 ماه و 20 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 640 میلیون تومان
مساحت زمین: 8000 متر مربع
تعداد بر:3 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک
1 ماه و 20 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 180 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 9 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 85 میلیون تومان
مساحت زمین: 288 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 295 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک
3 ماه و 10 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 200 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مشاور املاک
3 ماه و 17 روز پيش ثبت شده