جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان اصفهان

490 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8/6 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 6 ساعت پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 173 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 1 ساعت پيش
7/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 550 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 14 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز و 6 ساعت پيش
95 میلیون تومان
مساحت زمین: 190 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 روز و 1 ساعت پيش
189 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 7 ساعت پيش
462 میلیون تومان
مساحت زمین: 210 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مشاور املاک 8 روز و 8 ساعت پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 35 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 17 ساعت پيش
20 میلیون تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 12 روز پيش
10 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 12 روز پيش
495 میلیون تومان
مساحت زمین: 505 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 980 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16/5 متر
آگهی توسط مالک 14 روز پيش
284 میلیون تومان
مساحت زمین: 142 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مشاور املاک 14 روز و 23 ساعت پيش
220 میلیون تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 15 روز و 9 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اصفهانزمین آران و بیدگلزمین اردستانزمین برخوارزمین تیران و کرونزمین چادگانزمین خمینی‌شهرزمین خوانسارزمین دهاقانزمین سمیرمزمین شاهین‌شهرزمین شهرضازمین فریدنزمین فریدونشهرزمین فلاورجانزمین کاشانزمین گلپایگانزمین لنجانزمین مبارکهزمین نجف‌آبادزمین نطنز