جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان اصفهان

960 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 23 ساعت و 18 دقيقه پيش
1/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 23 ساعت و 25 دقيقه پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 88 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 681 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 5 ساعت پيش
5/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 720 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 8/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 7 روز و 19 ساعت پيش
34 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 11 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 9 روز و 5 ساعت پيش
26 میلیارد تومان
مساحت زمین: 12000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 9 روز و 8 ساعت پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 9 روز و 8 ساعت پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 8000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 125 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 80 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 6 ساعت پيش
81 میلیون تومان
مساحت زمین: 116 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 19 ساعت پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 639 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 7 ساعت پيش
170 میلیون تومان
مساحت زمین: 255 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 666 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 13 روز و 9 ساعت پيش
95 میلیون تومان
مساحت زمین: 63 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 21 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اصفهانزمین آران و بیدگلزمین اردستانزمین برخوارزمین تیران و کرونزمین چادگانزمین خمینی‌شهرزمین خوانسارزمین دهاقانزمین سمیرمزمین شاهین‌شهرزمین شهرضازمین فریدنزمین فلاورجانزمین کاشانزمین گلپایگانزمین لنجانزمین مبارکهزمین نجف‌آبادزمین نطنز