جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان اصفهان

155 میلیون تومان
مساحت زمین: 152 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 4 ساعت و 28 دقيقه پيش
540 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 17 ساعت پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 460 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 3 روز پيش
2/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3813 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 629 هزار تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 70 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 6 ساعت پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 234 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 213 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 7 روز و 7 ساعت پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 1020 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 735 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 8 روز پيش
136 میلیون تومان
مساحت زمین: 171 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 795 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 2 ساعت پيش
570 میلیون تومان
مساحت زمین: 170 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 17 ساعت پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 420 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5/9 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 22 ساعت پيش
11 میلیارد تومان
مساحت زمین: 880 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 12/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 1/5 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 16 ساعت پيش
1/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1317 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 987 هزار تومان
کاربری: انبار
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 21 ساعت پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 8000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 80 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 2 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اصفهانزمین آران و بیدگلزمین اردستانزمین برخوارزمین تیران و کرونزمین چادگانزمین خمینی‌شهرزمین خوانسارزمین دهاقانزمین سمیرمزمین شاهین‌شهرزمین شهرضازمین فریدنزمین فریدونشهرزمین فلاورجانزمین کاشانزمین گلپایگانزمین لنجانزمین مبارکهزمین نجف‌آبادزمین نطنز