جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان هرمزگان

60 میلیون تومان
مساحت زمین: 225 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 266 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 3 ساعت پيش
310 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 17 ساعت پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 80 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
4/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 21 روز پيش
35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 130000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 269 هزار تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 483 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 7 روز پيش
9/18 میلیارد تومان
مساحت زمین: 54000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 170 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 28 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 532 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 845 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 22 روز پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 50900 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 68 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 27 روز پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 14 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 12/8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 7 ماه پيش
223 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 23 روز پيش
3/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 475 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 20 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین بندرعباسزمین قشم