جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان هرمزگان

1/612 میلیارد تومان
مساحت زمین: 504 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 14 روز و 8 ساعت پيش
735 میلیون تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 14 روز و 8 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 10 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 198 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 27 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 560 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 7/1 میلیون تومان
کاربری: اداری
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 29 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 225 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 266 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 9 روز پيش
310 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 20 روز پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 80 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 21 روز پيش
4/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 13 روز پيش
10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مشاور املاک 5 ماه و 22 روز پيش
35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 130000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 269 هزار تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 483 متر
آگهی توسط مشاور املاک 6 ماه و 8 روز پيش
9/18 میلیارد تومان
مساحت زمین: 54000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 170 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 6 ماه و 29 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین بندرعباسزمین حاجی‌آبادزمین قشم