جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان هرمزگان

10/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 54000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 21 روز و 10 ساعت پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 532 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 845 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 23 روز و 11 ساعت پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 50900 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 68 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 28 روز و 14 ساعت پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 14 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 12/8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 3 ماه و 1 روز پيش
223 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 24 روز پيش
3/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 475 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 21 روز پيش
1/53 میلیارد تومان
مساحت زمین: 504 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مشاور املاک 5 ماه و 2 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1010 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 2/9 میلیون تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 16 روز پيش
1/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 660 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 33 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 21 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 545 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 24 روز پيش
26 میلیارد تومان
مساحت زمین: 12000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 7 ماه و 13 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 24000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 8 ماه و 14 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین بندرعباسزمین جاسکزمین قشم