جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان همدان

182 میلیون تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 130 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 6 روز و 22 ساعت پيش
575 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 20 ساعت پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 3000 متر
آگهی توسط مشاور املاک 19 روز و 15 ساعت پيش
4/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 340000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 12 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
310 میلیون تومان
مساحت زمین: 470 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 659 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
135 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 900 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 23 روز پيش
71/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 1300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 55 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 25 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 164 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 1 روز پيش
195 میلیون تومان
مساحت زمین: 177 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 7 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 18000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 11 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 28 روز پيش
4/106 میلیارد تومان
مساحت زمین: 205326 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 7 ماه و 14 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین همدانزمین بهارزمین تویسرکانزمین فامنینزمین کبودرآهنگزمین ملایر