جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان همدان

660 میلیون تومان
مساحت زمین: 45000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 14 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1000 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 14 ساعت پيش
234 میلیون تومان
مساحت زمین: 450 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 520 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 2 روز پيش
420 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 22 روز پيش
2/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 268 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8/2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 9 روز پيش
123 هزار تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 493 تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 18 روز پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 16 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 24 روز پيش
145 میلیون تومان
مساحت زمین: 97 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 860 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 2 روز پيش
22 میلیون تومان
مساحت زمین: 260 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 84 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 27 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 277 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 13 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 17 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 6 ماه و 6 روز پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 185 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 432 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 17 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین همدانزمین اسدآبادزمین تویسرکانزمین فامنینزمین ملایر