جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان همدان

250 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 9 روز و 21 ساعت پيش
310 میلیون تومان
مساحت زمین: 470 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 659 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 1 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 18 ساعت پيش
135 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 900 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 27 روز و 12 ساعت پيش
71/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 1300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 55 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 29 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 164 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 5 روز پيش
195 میلیون تومان
مساحت زمین: 177 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 11 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 18000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 11 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 2 روز پيش
4/106 میلیارد تومان
مساحت زمین: 205326 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 18 روز پيش
660 میلیون تومان
مساحت زمین: 45000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 14 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1000 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 23 روز پيش
420 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 26 روز پيش
2/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 268 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8/2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 9 ماه و 13 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین همدانزمین اسدآبادزمین بهارزمین فامنینزمین کبودرآهنگزمین ملایرزمین نهاوند