جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان همدان

71/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 1300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 55 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 164 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 8 روز پيش
195 میلیون تومان
مساحت زمین: 177 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 15 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 18000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 11 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 5 روز پيش
4/106 میلیارد تومان
مساحت زمین: 205326 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 22 روز پيش
660 میلیون تومان
مساحت زمین: 45000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 14 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1000 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 27 روز پيش
420 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه پيش
2/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 268 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8/2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 17 روز پيش
123 هزار تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 493 تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 26 روز پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 16 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 8 ماه و 1 روز پيش
145 میلیون تومان
مساحت زمین: 97 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 860 متر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 10 روز پيش
22 میلیون تومان
مساحت زمین: 260 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 84 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مشاور املاک 9 ماه و 5 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین همدانزمین اسدآبادزمین بهارزمین تویسرکانزمین فامنینزمین کبودرآهنگزمین ملایر