جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان گلستان

4/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 50000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 94 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 260 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 10 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 18 ساعت پيش
1/44 میلیارد تومان
مساحت زمین: 450 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 14 ساعت پيش
380 میلیون تومان
مساحت زمین: 2888 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 131 هزار تومان
کاربری: دامپروری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 267 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 599 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 10 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 345 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 10 روز پيش
35 میلیون تومان
مساحت زمین: 100 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
3/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 23 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 23000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 39 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 205 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 390 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 5 روز پيش
550 میلیون تومان
مساحت زمین: 4300 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 127 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 14 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین گرگانزمین آزادشهرزمین آق‌قلازمین بندرگززمین ترکمنزمین رامیانزمین علی آبادزمین کردکویزمین کلالهزمین گالیکشزمین گنبدکاووس