جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان گلستان

500 میلیون تومان
مساحت زمین: 341 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: اداری
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 10 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 12000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 16 روز و 15 ساعت پيش
15 میلیون تومان
مساحت زمین: 160 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 93 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 9 ساعت پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 27 روز و 21 ساعت پيش
56 میلیون تومان
مساحت زمین: 140 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 29 روز پيش
658 میلیون تومان
مساحت زمین: 235 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 340 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 705 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 29 روز پيش
238 میلیون تومان
مساحت زمین: 340 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 1 روز پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 9 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 9000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 36 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 14 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 3300 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 30 هزار تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
آگهی توسط مالک 3 ماه پيش
1/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 100000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 19 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 1 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین گرگانزمین آزادشهرزمین آق‌قلازمین بندرگززمین رامیانزمین کردکویزمین گالیکشزمین گنبدکاووسزمین مینودشت