جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان گلستان

630 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 900 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 3 روز و 2 ساعت پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 210 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 428 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 22 ساعت پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 7/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 8 روز پيش
330 میلیون تومان
مساحت زمین: 275 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10/5 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 9 ساعت پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 114 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
248 میلیون تومان
مساحت زمین: 124 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 10 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
25 میلیون تومان
مساحت زمین: 108 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 231 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 493 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 19 روز پيش
112/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 45 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 22 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 50000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه پيش
255 میلیون تومان
مساحت زمین: 255 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 16 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین گرگانزمین آزادشهرزمین آق‌قلازمین بندرگززمین ترکمنزمین علی آبادزمین کردکویزمین کلالهزمین گالیکشزمین گنبدکاووسزمین مینودشت