جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان گلستان

1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 493 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 10 ساعت پيش
112/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 45 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 9 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 50000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 13 ساعت پيش
255 میلیون تومان
مساحت زمین: 255 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
95 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 237 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
320 میلیون تومان
مساحت زمین: 2888 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 110 هزار تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 24000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 12 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
7/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 9400 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 797 هزار تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 14 روز پيش
40 میلیون تومان
مساحت زمین: 1262 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 31 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 70000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3150 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 317 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1000 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
110 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 110 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین گرگانزمین آزادشهرزمین آق‌قلازمین بندرگززمین ترکمنزمین رامیانزمین علی آبادزمین کردکویزمین کلالهزمین گالیکشزمین گنبدکاووسزمین مینودشت