جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان گلستان

658 میلیون تومان
مساحت زمین: 235 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 11 ساعت پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 340 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 705 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 24 روز و 15 ساعت پيش
238 میلیون تومان
مساحت زمین: 340 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 26 روز و 8 ساعت پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 9000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 36 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 3300 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 30 هزار تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
1/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 100000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 19 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 60 هزار تومان
کاربری: توریستی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 730 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 821 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 170 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 294 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 10 روز پيش
45 میلیون تومان
مساحت زمین: 100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 900 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8/7 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 17 روز پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 1533 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 117 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 26/95 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 18 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین گرگانزمین آزادشهرزمین بندرگززمین رامیانزمین کردکویزمین گنبدکاووسزمین مینودشت