جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان فارس

2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 60000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 33 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 9 ماه و 15 روز پيش
850 میلیون تومان
مساحت زمین: 363 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 2/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 23 متر
آگهی توسط مالک 9 ماه و 18 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 3400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 44 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 9 ماه و 22 روز پيش
135 میلیون تومان
مساحت زمین: 210 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 642 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 9 ماه و 27 روز پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 2493 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 3 روز پيش
45 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1370 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 32/8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مشاور املاک 10 ماه و 7 روز پيش
196 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 980 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک 10 ماه و 23 روز پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 90 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 10 ماه و 23 روز پيش
320 میلیون تومان
مساحت زمین: 25000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 12 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 10 ماه و 29 روز پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1740 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 11 ماه و 1 روز پيش
205 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 683 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 3 روز پيش
9/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 62000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1000 متر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 15 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین شیراززمین آبادهزمین استهبانزمین اقلیدزمین بواناتزمین پاسارگادزمین جهرمزمین خرم بیدزمین سروستانزمین فراشبندزمین فسازمین فیروزآبادزمین قیروکارزینزمین کازرونزمین مرودشتزمین ممسنی