جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان فارس

50 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 166 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 20 ساعت پيش
3/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 15800 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 202 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 80 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 15 ساعت پيش
695 میلیون تومان
مساحت زمین: 423 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 3 ساعت پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 666 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 150000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 16 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 50000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 10 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 18 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 18 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 563 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 2 ماه و 29 روز پيش
59 میلیون تومان
مساحت زمین: 265 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 222 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 2 روز پيش
5/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 7/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 3 روز پيش
39 میلیون تومان
مساحت زمین: 105 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 371 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11/5 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 4 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین شیراززمین آبادهزمین استهبانزمین اقلیدزمین بواناتزمین پاسارگادزمین جهرمزمین خرم بیدزمین سروستانزمین فراشبندزمین فسازمین فیروزآبادزمین قیروکارزینزمین کازرونزمین مرودشتزمین ممسنی