جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان فارس

900 میلیون تومان
مساحت زمین: 563 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 روز و 21 ساعت پيش
96 میلیارد تومان
مساحت زمین: 596000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 161 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 1100 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 3 ساعت پيش
59 میلیون تومان
مساحت زمین: 265 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 222 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 روز و 22 ساعت پيش
5/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 7/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 18 ساعت پيش
39 میلیون تومان
مساحت زمین: 105 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 371 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11/5 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 4 ساعت پيش
695 میلیون تومان
مساحت زمین: 423 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 12 ساعت پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 471 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 955 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 13 روز پيش
850 میلیون تومان
مساحت زمین: 336 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 18 ساعت پيش
1/12 میلیارد تومان
مساحت زمین: 451 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 451 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 11 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 30 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 25 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 70 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 26 روز و 10 ساعت پيش
621 میلیون تومان
مساحت زمین: 336 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 27 روز و 19 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین شیراززمین آبادهزمین استهبانزمین اقلیدزمین بواناتزمین پاسارگادزمین جهرمزمین خرم بیدزمین سروستانزمین فراشبندزمین فسازمین فیروزآبادزمین قیروکارزینزمین کازرونزمین مرودشتزمین ممسنی