جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان فارس

800 میلیون تومان
مساحت زمین: 504 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 8 ساعت پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 180000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 13 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک 3 روز و 4 ساعت پيش
68 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 272 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مشاور املاک 6 روز و 5 ساعت پيش
695 میلیون تومان
مساحت زمین: 423 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 17 ساعت پيش
155 میلیون تومان
مساحت زمین: 285 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 543 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 9 ساعت پيش
1/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 796 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 21/5 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 13 ساعت پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 160 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 375 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 160 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 4 ساعت پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 60000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 33 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 17 روز و 13 ساعت پيش
850 میلیون تومان
مساحت زمین: 363 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 2/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 23 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 1 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 3400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 44 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 12 ساعت پيش
135 میلیون تومان
مساحت زمین: 210 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 642 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 10 ساعت پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 2493 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین شیراززمین آبادهزمین استهبانزمین اقلیدزمین جهرمزمین دارابزمین سروستانزمین فسازمین فیروزآبادزمین کازرونزمین مرودشت