جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان فارس

2/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 514 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مشاور املاک 5 روز و 12 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 231 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 7 ساعت پيش
1/47 میلیارد تومان
مساحت زمین: 451 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 15 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک 18 روز و 8 ساعت پيش
230 میلیون تومان
مساحت زمین: 217 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 23 روز پيش
695 میلیون تومان
مساحت زمین: 423 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 270 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 555 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
260 میلیون تومان
مساحت زمین: 2600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 72 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 333 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 16 روز پيش
210 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 52 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 22 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 70000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 26 روز پيش
550 میلیون تومان
مساحت زمین: 1300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 423 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 3 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین شیراززمین آبادهزمین اقلیدزمین جهرمزمین دارابزمین سروستانزمین فسا