جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان فارس

180 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 16 ساعت و 18 دقيقه پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 840 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 روز و 5 ساعت پيش
695 میلیون تومان
مساحت زمین: 423 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 11 ساعت پيش
145 میلیون تومان
مساحت زمین: 284 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 510 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 6 ساعت پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 422 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 189 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 10 ساعت پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 404 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 6 ساعت پيش
72 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 288 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 12 ساعت پيش
634 میلیون تومان
مساحت زمین: 235 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 2/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 25 روز و 10 ساعت پيش
3/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5675 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 669 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 25 روز و 13 ساعت پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 160 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 160 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
125 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 25 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
40 میلیون تومان
مساحت زمین: 328 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 121 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 28/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین شیراززمین آبادهزمین استهبانزمین اقلیدزمین جهرمزمین خرم بیدزمین دارابزمین سروستانزمین فراشبندزمین فسازمین فیروزآبادزمین قیروکارزینزمین کازرونزمین مرودشتزمین ممسنی